Mark Information Norge


Mark Informations Workforce Management-løsning ProMark hjelper kundene med å optimalisere produktiviteten, samt oppnå besparelser ved planlegging av de rette ressurser til rett tid til den rette oppgaven og sikrer at ressursene avlønnes korrekt på den mest effektive måten.

ProMark er modulbasert for å kunne tilby en skalert løsning som passer virksomheten:

TIDSREGISTRERING
Registrering av arbeidstid og årsaker til avvik validert mot overenskomster og lokale avtaler skaper det rette lønnsgrunnlaget. Les mer om ProTime, ProMileage og ProNotify

FRAVÆRSHÅNDTERING
Avansert håndtering av opptjening, forbruk og overføring av ferie. Sykdomshåndtering med fordeling på de riktige kontoene og arbeidsflyter til oppfølging og oversikt. Les mer om ProAbs Ferie og ProAbs Sykdom

JOBB OG AKTIVITET
Registrering av medarbeidernes aktiviteter – jobb, prosjekt eller prosess – foredler ERP-data til oppfølging på ressurser og produktivitet. Les mer om ProJob, ProJect og ProOEE

PLANLEGGING
Planlegging og bemanning til effektiv bruk av bedriftens ressurser – også ved avvik. Les mer om ProRoster

BRUKERFLATER
Brukertilgang via smarttelefoner, portal og terminaler til registrering, oversikt og godkjenning. Les mer om ProTerminal, ProPC, ProPortal og ProMobile

INTEGRASJON
ProMark har standardintegrasjon til en lang rekke lønn-, HR- og ERP-systemer sikrer utveksling av viktig data. Les mer om ProHost   

BUSINESS INTELLIGENCE  
Verktøyet til analyse av sanntids- og historiske data til måling av produktivitet, fravær, besparelser og årsakssammenhenger. Les mer om ProReport og ProBI

TJENESTER
I tillegg til ProMark-modulene tilbyr vi hotline og ulike muligheter for outsourcing som forenkler den daglige driften av ProMark. Les mer om superbrukerservice, private cloud, applikasjonsforvaltning og hardwareservice

Med andre ord gir ProMark bedriften et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag og forbedrer muligheten for å reagere raskt på endringer i etterspørsel eller kapasitet. Selskaper som Aker Solutions, Arla Foods, Carlsberg, Coor Service Management, Eureka, Framo, GKN Aerospace og Rockwool har valgt Mark Information til å effektivere deres prosesser. Faktisk har vi hjulpet mer enn 1000 kunder med å effektivisere deres prosesser og oppnå store besparelser.

Contact information


Henrik Trolle

+46 708 95 83 01

htr@mark-info.com

Website


http://www.mark-info.no