Mark Information

Mark Information erbjuder Workforce Management lösningen ProMark som gör det möjligt för företag att optimera produktiviteten och generera besparingar genom att schemalägga rätt resurser, till rätt tid, för rätt jobb och se till att resurserna avlönas korrekt på det mest effektiva sättet.

WFM
Klicka för större storlek

Funktionerna i ProMark kan delas upp i fyra huvudområden:

  • Tidredovisning: Insamling av närvaro och avvikelser som validerats mot gällande regelverk- och lokala arbetstidsavtal som skapar korrekt löneunderlag
  • Frånvaro: Avancerad hantering av sjukfrånvaro samt semester genom att digitalisera arbetsprocesser och uppföljning
  • Jobb & aktivitet: Jobbregistrering för produktion och aktivitetsregistrering för projekt och aktiviteter som bas för uppföljning och fakturering
  • Planering: Bemanningsplanering för optimering av företagets resurser utan att kompromissa med arbetstidsregler

ProMark har standardintegration till SAP SuccessFactors, SAP HCM och SAP ERP (PP, PM, CO, PS, CS och MM modulerna), och kan därför inkluderas som en del av ett optimerat arbetsflöde.

Det ger kunderna följande fördelar:

  • Intuitiva användargränssnitt för anställda och chefer med automatiska aviseringar, godkännanden samt valideringar av data utifrån företagets administrativa processer
  • Aktiverar registreringar utan att vara online med SAP/SFSF
  • Säkerställer validerad och korrekt lön med full transparens för medarbetaren och cheferna
  • Erbjuder dualism: ProMark kombinerar närvaroregistrering med aktivitetshantering med fokus på undantag och avvikelser
  • Möjlighet att planera och omplanera på detaljerade nivåer, inklusiva team planeringsflöden
  • Låg TCO och hög ROI

En lösning bestående av välintegrerade och ändamålsenliga system ger ett betydligt flexiblare och mer effektivt stöd av kritiska processer och ökar värdet av företagets SAP lösning. Det gör ProMark till en framtidssäkrad lösning för SAP kunder.

För mer information kontakta:
Henrik Trolle
Country Manager
+46 708 95 83 01
htr@mark-info.com
Mark Information Sverige AB

Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista, Sverige
Besök Mark Information: https://www.mark-info.se