Pearl Norge AS har siden etableringen i 2006 utviklet seg til å bli det mest spennende SAP-miljøet i Norge. Vi er nå over 60 ansatte som hovedsakelig jobber fra våre lokaler i Oslo. Samtidig har vi startet et stort kompetansemiljø i Riga for å støtte opp under både eksisterende og nye prosjekter. Våre mange dyktige konsulenter, som har lang SAP-erfaring, er vår viktigste ressurs.

Pearl jobber etter mottoet ”gjør SAP enkelt” og har ved bruk av sine malbaserte løsninger fått mange nye SAP-kunder. I tillegg til nye SAP-kunder har vi bygd opp et sterkt kompetansemiljø på mobile løsninger og alle deler av SAP CRM. Som en av få SAP-partnerne globalt er vi også i Ramp-up på SAP WebChannel som er SAPs nye nettbutikk.

https://www.pearlgroup.no/