SBN Annual meeting for 2019

Start: 20/03 10:30

SBN-årsmøte avholdes
20. mars 10:30-11:30. 

Møtet er et webinar hvor medlemmene våre ringer inn. For å stemme bruker vi et interaktivt verktøy. Dette gjør det også mulig for medlemmer som ikke har mulighet til å være tilstede i Oslo sentrum å delta. 

 

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 
4. Godkjenning av innkalling. (e-post 17. Februar 2020)
5. Fremleggelse og godkjenning av årsberetning 2019  (link)
6. Fremleggelse av revisors beretning 
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap.  TrialBalance, Profit&Loss 
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen. Foreslått å bli uendret 2500,- 
Valgkomiteens instilling SBN styre (link)
   9. Valg av styremedlemmer  (2020-2021)
   10. Valg av revisorer (2020)
   11. Valg av valgkomiteé (2020)
12. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

Link SBN vedtekter

 

 

 • Årsmøtet avholdes hvert år. 
 • Agenda for årsmøtet skal være en del av innkallingen som sendes ut 4 uker før årsmøtet.
 • På årsmøtet har SAP-kundebedrift en stemme. 
 • Fraværende SAP-kundebedrift kan gi fullmakt til et annet medlem. 
 • Personer i salgroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjepartsprodukter har ikke stemmerett.
 • Medlemmene kan fremme saker inn for årsmøtet. Disse må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.
 • Web-møte gør det mulig for alle å delta

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver bedrift har stemmeret.

Link 2019 års, årsmøte 


Eva-Maria FahrerSpørsmål, ta kontakt med: Eva-Maria Fahrer - CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com Telefon: 922 52 539

PS: Till info, link Adfahrer Årsredovisning för 2019. Min kommentar till den är att Adfahrer gjorde en förlust pga investeringen i IT lösning som gjorts i 2019. Våra marginaler är små och kommer något extra som denna stora investering så får vi en förlust. Vi får fortsatt mer IT investering i 2020 och kommer de kommande åren att skriva av på den investeing som gjorts hitills. 

 

 

Bente Boger, EM Fahrer, Kolbjørn Havnes
From left: VicePresident Bente Boger, Norwegian Defence, CEO Eva-Maria Fahrer, SBN-Adfahrer,  President Kolbjørn Havnes, Hydro

Link to SBN CLT Board Room
Please login to www.sbn.no see the list of member companies invited.
(Only when logged in, you will see the link to our voting tool.)


Tags: sap knowledge

Number of participants: 13

 • Muna Taarland  
  Eltek
 • Didrik Arstad  
  SBN-Adfahrer
 • Bernt Bakken  
  SBN-Adfahrer
 • Eva-Maria Fahrer  
  SBN-Adfahrer AB
 • Eigil Bjelde Jensen  
  Norske Skog
 • Thor Øyvind Nilsen  
  Equinor
 • Kjell Jensen  
  Arcus
 • Bente Boger  
  Forsvaret
 • Kolbjørn Havnes  
  Hydro
 • Bernt Evensen  
  ConocoPhillips Norge
 • Knut Moltubakk  
  ISS Facility Services AS
 • Catherine Adams  
  Sopra Steria AS
 • Dag Håkon Myrdal  
  Aker Solutions AS