SBN Annual meeting for 2020

19/03 | Start: 10:30

SBN-årsmøte avholdes
19. mars 10:30-11:30. 

Møtet er et webinar hvor medlemmene våre ringer inn. For å stemme bruker vi et interaktivt verktøy. Dette gjør det også mulig for medlemmer som ikke har mulighet til å være tilstede i Oslo sentrum å delta. 

 

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 
4. Godkjenning av innkalling. (e-post XX. Februar 2020) (link kommer)
5. Fremleggelse og godkjenning av årsberetning 2020  (link kommer)
6. Fremleggelse av revisors beretning  (link kommer)
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap.  
    TrialBalance, Profit&Loss (linker kommer)
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen. 
     
Foreslått å bli uendret 2500,- 
9. Valgkomiteens instilling SBN styre (link kommer)
10. Valg av styremedlemmer  (2021-2022)
11. Valg av revisorer (2021)
12. Valg av valgkomiteé (2021)
13. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

Link SBN vedtekter

 

 

 • Årsmøtet avholdes hvert år. 
 • Agenda for årsmøtet skal være en del av innkallingen som sendes ut 4 uker før årsmøtet.
 • På årsmøtet har SAP-kundebedrift en stemme. 
 • Fraværende SAP-kundebedrift kan gi fullmakt til et annet medlem. 
 • Personer i salgroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjepartsprodukter har ikke stemmerett.
 • Medlemmene kan fremme saker inn for årsmøtet. Disse må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.
 • Web-møte gør det mulig for alle å delta

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver bedrift har stemmeret.

Link 2019 års, årsmøte 


Eva-Maria FahrerSpørsmål, ta kontakt med: Eva-Maria Fahrer - CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com Telefon: 922 52 539 

PS: For info, link Adfahrer Annual Report 2020 will be published here. I can already share a comment for 2020. This was as you all know was a very special year especially for organisations in the meeting industry. All meetings have, due to pandemics and meeting bans, switched to completely virtual meetings. This has been a challenge even if we had the tools available. We have since years made our Face to Face events in such a way that people also could attend remotely on web-link. Very close to the end of this year I'm proud to say we have been successful and have had more participants than ever. The financial result which is what the Adfahrer Annual report is about, is an other aspect. Let's see ...

 

 

Non member price

4 500kr

Member price

0kr

96 in stock

Bente Boger, EM Fahrer, Kolbjørn Havnes
From left: VicePresident Bente Boger, Norwegian Defence, CEO Eva-Maria Fahrer, SBN-Adfahrer,  President Kolbjørn Havnes, Hydro

Link to SBN CLT Board Room
Please login to www.sbn.no see the list of member companies invited.
(Only when logged in, you will see the link to our voting tool.)


Tags: sap knowledge

Number of participants: 4

 • Kolbjørn Havnes
  Norsk Hydro AS
 • Gunn Elisabeth Løland Lending
  Direktoratet for økonomistyring
 • Nick Banks
  Nets
 • Eva-Maria Fahrer
  SBN-Adfahrer