SBN Annual meeting for 2021

Start: 18/03 09:00

SBN-årsmøte avholdes
18. mars 9:00-10:00. 

Møtet er et webinar hvor medlemmene våre ringer inn. For å stemme bruker vi et interaktivt verktøy. Dette gjør det også mulig for medlemmer som ikke har mulighet til å være tilstede i Oslo å delta. (English version see below.)

 

Agenda:

 1. Klargjøring av stemmeberettigede 👏
 2. Godkjenning av innkalling. (link e-post which 100% opened) 👏
 3. Valg av møteleder 👏 
 4. Valg av en person til å skrive referat og to personer til å signer referatet 👏
 5. Fremleggelse og godkjenning av virksomhetens årsberetning 
  (Low Quality image link) (High Quality image link)👏
 6. Fremleggelse av foreningens regnskap (link)
 7. Fremleggelse av revisors beretning (link)
 8. Godkjennelse av foreningens regnskap 👏
 9. Fremleggelse av budsjett for inneværende år og økonomisk status hittil i år (link)
 10. Fastsettelse av neste års medlemskontingent til foreningen (foreslått uendret)👏
 11. Behandling av innkomne forslag 
  1. link, fra medlem innkomne forslag, styret i hende 14 dager før årsmøtet
 12. Valg av styreleder og styremedlemmer (link) 👏
 13. Valg av revisorer (link) 👏
 14. Valg av valgkomité (link ) 👏

Link SBN vedtekter

Årsmøtet avholdes hvert år.
Agenda for årsmøtet er en del av innkallingen som sendes ut 4 uker før årsmøtet. 

Medlemmene kan fremme saker inn for årsmøtet.
Disse må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. 

Medlemmer i SBN kan være:
•    A-medlemmer: Organisasjoner som er SAP-kunder
•    B-medlemmer: Leverandører til SAP-kunder

Hvert A-medlem har én stemme.
Fraværende medlemmer kan gi fullmakt til et annet medlem.
Avstemming skjer åpent.
Beslutning tas med simpelt flertall.
Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Referatet underskrives av to medlemmer valgt på̊ årsmøtet.
Referatet lagres i SBN-dokumentarkiv. 
Link 2020 års, årsmøte 

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver A-medlems bedrift har stemmeret.

 


Adfahrer Annual Report 2021 will be published here. Adfahrer AB Org number 983 34 83 19 has since 1997 the assignement to run the activities for SAP Brukerforening Organization Number 916769091.

All SBN responsibilities and tasks are specified in SBN's articles of association. Detailed distribution of responsibilities and tasks between the SBN Core Leadership Team and Adfahrer is specified in an agreement. Deliverables are measured against KPIs in the agreement. 

An SBN member confirms the membership with payment of an annual fee. The fee is devided in a membership fee, which is determined by the annual meeting, see SBN's articles of association and a Service fee. The fees are at all time published on Web and are invoiced by Adfahrer AB Organization number 983 34 83 19. 

 • The member fee is used to support national and international initiatives for the benefit of SBN's members. For more details see the financial report SBN annual meeting. 
 • Participants' fees are used to compensate for costs for meetings, conferences and the like. Service fees are used to compensate for the operation and development of the platform, member information etc. related to the operation of SBN as an association.  For more information see Adfahrer Annual Report. Operating costs and financial risk are covered by Adfahrer AB.


Eva-Maria FahrerSpørsmål?/Questions? Contact Eva-Maria Fahrer
CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com Telefon: 922 52 539 

Eva-Maria, COE of Adfahrer: Comment for 2021. This was as you all know was the second very special year, especially for organisations in the meeting industry. All meetings have been completely virtual meetings. Adfahrer has the tools and skills from before, due to the fact, our Face to Face events have since years been open for people to join and attend remotely by web-link.

Now, looking back to 2021, I'm proud to say we have been successful also this year. We had also this year more participants which is a success, the financial result is better than earlier years due to the reduced cost related to the pandemic, due to which we do not travel. Let's see, when the Annual Report 2021 for Adfahrer AB is ready but I trust the result to be a little better than usual. We do not run for profit, our goal is and will alsways be, to reach as many as possible ...English version 

SBN annual meeting will be held on 18 March 9:00-10:00.

The annual meeting is held every year.
The members can present matters before the annual meeting.
The meeting is a webinar where our members dial in, pre-registration mandatory.
To vote, we use an interactive tool.

Agenda:

 1. Preparation of list of people entitled to vote
 2. Approval of timely e-mail notice.
 3. Election of chair of the meeting
 4. Election of one person to write the minutes and two people to sign the minutes
 5. Presentation and approval of the annual report
 6. Presentation of the accounts
 7. Presentation of the auditor's report
 8. Approval of the association's accounts
 9. Presentation of budget for 2021, as well as financial status so far this year
 10. Determination of next year's membership fee to the association (unchanged)
 11. Processing of received proposals
  1. Proposals received from a members
 12. Election of chairman and board members
 13. Election of auditors
 14. Election of nomination committee

Members can present matters which have to be received by the board, 14 days before the annual meeting.
Members of SBN:
• A-members: Organizations that are SAP customers
• B-members: Suppliers to SAP customers

Each A-member has one vote.
Absent members may authorize another member.
Voting is open and the decision is made by a simple majority.
In the event of a tie, the chairman of the meeting has a double vote.
  


From left: VicePresident Kjell Jensen, Arcus, CEO Eva-Maria Fahrer, SBN-Adfahrer,  President Kolbjørn Havnes, Hydro

Link to SBN CLT Board Room
To find link to voting tool and see the invited member companies, please login to www.sbn.no. Only when logged in, you will see this information.


Tags: sap knowledge

Number of participants: 11

 • Eva-Maria Fahrer  
  SBN-Adfahrer
 • John Christian Hveding  
  NorgesGruppen Data AS
 • Nick Banks  
  Nets Branch Norway AS
 • Bente Boger  
  Forsvaret
 • Kjell Jensen (Nest Leder)  
  Arcus-Gruppen AS
 • Kolbjørn Havnes  
  Havnes was Hydro
 • Dag Håkon Myrdal (SBN Kasserer)  
  Aker Solutions AS
 • Thor Øyvind Nilsen  
  Equinor
 • Gunn Elisabeth Løland Lending  
  Direktoratet for økonomistyring
 • Svanhild Didriksen  
  ConocoPhillips Norge
 • Marte Asphaug Solbjørg  
  TechnipFMC