SBN Annual meeting for 2023

Start: 22/03 09:00 | End: 22/03 10:00

SBN Annual meeting for 2023
March 22th 09:00-10:00.

 • Get informed about last years SBN achievements.
 • Meet the SBN CLT members. 
 • Please login to get full functionality. 
 • The meeting can be recorded and is held as a webinar.
 • One vote per A-member. 
 • Pre-registration is mandatory Voting results, on this link.

Agenda Norsk:

 1. Klargjøring av stemmeberettigede 👏
 2. Godkjenning av innkalling. (link e-post sent 7 Februar 2024) 👏
 3. Valg av møteleder 👏 
 4. Valg av en person til å skrive referat og to personer til å signer referatet 👏
 5. Fremleggelse og godkjenning av virksomhetens årsberetning (Link) 👏
 6. Fremleggelse av foreningens regnskap (link)
 7. Fremleggelse av revisors beretning (link)
 8. Godkjennelse av foreningens regnskap 👏
 9. Fremleggelse av budsjett for inneværende år og økonomisk status hittil i år (link)
 10. Fastsettelse av neste års medlemskontingent til foreningen
  (foreslått uendret 2.500,-)👏
 11. Behandling av innkomne forslag 
  1. link, fra medlem innkomne forslag, styret i hende 14 dager før årsmøtet
 12. Valg av styreleder og styremedlemmer (link) 👏
 13. Valg av revisorer 👏
 14. Valg av valgkomité 👏
 15. Andre saker.

 

Agenda in English:

 1. Preparation of list of people entitled to vote
 2. Approval of timely e-mail notice.
 3. Election of chair of the meeting
 4. Election of one person to write the minutes and two people to sign the minutes
 5. Presentation of the non financial annual report
 6. Presentation of the union accounts
 7. Presentation of the auditor's report
 8. Approval of the association's accounts
 9. Presentation of budget next year
 10. Determination of next year's membership fee to the association (unchanged)
 11. Processing of received proposals. Proposals received from a members 14 days before the annual meeting.
 12. Election of chairman and board members
 13. Election of auditors
 14. Election of nomination committee
 15. Other 

 

Members of SBN:

 • A-members: Organizations that are SAP customers.
  Please fiind the list in the member area on the right (Login required)
  A-member has one vote. Absent members may authorize another member.
   
 • B-members: Suppliers to SAP customers
  Please fiind the list in the member area on the right (Login required)

 

 • Voting is open and the decision is made by a simple majority.
 • In the event of a tie, the chairman of the meeting has a double vote.
   
 • See attendance list below. After the meeting the minutes are published in the member area on the right.

Link SBN vedtekter (in Norwegian)

Link SBNs annual meetings
 


 

SBNSBN - Adfahrer & SBN CLT team 2022
 


Contact EM if you have suggestions for the agenda, questions or comments.
 

Eva-Maria FahrerEva-Maria Fahrer
SBN - SAP Brukerforening i Norge
em@adfahrer.com
+46 70 569 78 08


 


Tags: sbn, sbn adfahrer

Number of participants: 11

 • Kjell Jensen (Leder)  
  Arcus-Gruppen AS
 • Jan Morten Solhaug  
  Forsvaret
 • Didrik Arstad  
  SBN-Adfahrer
 • Svanhild Didriksen  
  ConocoPhillips Norge
 • Gunn Elisabeth Løland Lending  
  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Dag Håkon Myrdal (SBN Kasserer)  
  Aker Solutions AS
 • Terje Lund  
  Hemit HF
 • Kristin Dyrud  
  Yara International
 • Eva-Maria Fahrer  
  SBN-Adfahrer
 • Nick Banks (Nest Leder)  
  Nets Branch Norway AS
 • John Christian Hveding  
  NorgesGruppen Data AS