Sariba AS er et heleid norsk konsulenthus som leverer tjenester og løsninger innen HR, teknologi og ledelse til små og mellomstore virksomheter i det norske og nordiske markedet. Selskapet startet opp i 2000, og har i dag over 32 ansatte i Oslo, Stavanger og Madrid.

Vår forretningsidé er å levere og integrere HR-tjenester og IT-løsninger som øker lønnsomheten for kundene gjennom optimalisering av humankapitalen. Med vår kompetanse og erfaring innen HR utviklingstiltak, prosesser og teknologi, kan vi få frem det beste hos dine medarbeidere og din organisasjon. Slik oppfyller vi vår visjon om å løfte HR til nye høyder.

Våre tjenester og løsninger bygger på beste praksis og gjenbrukbare modeller og metoder. Vi er SAP Channel Partner og har et av Norges største SAP-miljøer. Vi gjennomfører implementeringer, tilpasninger, oppgraderinger og forbedringer av SAP HCM, i tillegg til integrasjon mellom SAP HCM og andre systemer.

Vi hjelper våre kunder ved å:

  • styrke HR-ressursene i virksomheten så de spiller på lag med sine ansatte på ledelse, strategi, kommunikasjon og økonomi.
  • bistå i utviklingen av HR-strategi og mål med utgangspunkt i selskapets strategi.
  • utarbeide smarte og kreative løsninger som effektiviserer, forenkler og målstyrer HR-prosessene i virksomheten
  • styrke ledere og organisasjon så de presterer bedre over tid
  • levere fremragende og brukervennlige HR-løsninger som fungerer på alle flater

Med vår kompetanse og erfaring innen HR utviklingstiltak, prosesser og teknologi kan vi styrke resultatene gjennom mennesker som får til mer og systemer som gjør det mulig.

http://www.sariba.com/