SBN Webinar – Hvordan skaper vi attraktive arbeidsopplevelser?

Start: 29/04 09:00 | End: 29/04 10:00

Hvordan skaper vi attraktive arbeidsopplevelser?

DEL 2, link DEL 1
April 29th, 09:00-10:00

- Tiltrekk og behold de beste medarbeiderne

Lær hvordan våre kunder knytter sammen feedback fra ansatte og operasjonsdata for å skape attraktive arbeidsopplevelser; Hvor medarbeiderundersøkelser, lederevalueringsdata, Employee Central og SAP data gir det helhetlige bilde som trengs for å skape en arbeidsplass hvor få slutter og de beste har lyst å jobbe.

Presenter:

Jan MarsliJan Marsli
Senior Manager
Sariba
 

Sariba
 


Recording: [slides]

 

 


Contact Bernt if you have questions or comments.

Bernt BakkenBernt Bakken
Head of HR in SBN
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 480 34 248
bb@sbn.no


Tags: hr, remuneration, sariba

Number of participants: 19

  • Kaja Haukali  
    Cegal
  • Kari Haaland Cheek  
    Cegal
  • Anny Erfjord Lingsten  
    Cegal
  • Veronika Midtgård  
    Aibel AS
  • Kurt Harald Aase  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Bjørg Tendenes  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Christoffer Bore Haaland  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Sissel Lindland Edvardsen  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Silje Jansen  
    DFØ
  • Heidi Knutsen  
    Protan AS
  • Anne Torild Hatleskog Moen  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Gunn Elisabeth Løland Lending  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Aashild Andersen  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Kristian Børsheim  
    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Bernt Bakken  
    SBN-Adfahrer
  • Jan Marsli  
    Sariba
  • Marita Johansen  
    Sariba
  • Gina Lunde  
    DNB ASA
  • Eva-Maria Fahrer  
    SBN-Adfahrer