Hur man bemannar ett migrationsprojekt för framgång


Posted by Eva-Maria Fahrer on 22/11/2023 09:00

Spela presentationen med Orkla och Cognizant som spelades in på SBN Conference 2023. I den här inspelningen lär vi oss om vikten av kultur och att ledningens engagemang bygger på affärs-fördelar och inte IT skäl.


More news in the same category

Tags: cx, retail, it, hana, projects, supply chain