Record-2-Report

Start: 21/03 09:00

Record-2-Report

I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling ser vi verdien av mindre faggrupper eller SIG (Special Interest Groups), som kan bidra til verdifull læring for våre medlemmer.

Vi vet også at det finnes uformelle nettverk blant våre medlemmer som dyrker felles interesser og nytte innen både fag og funksjoner/roller eller også datasystemer.
Starten på denne gruppen var Blackline, en programvareløsning som støtter aktiviteter i tilknytning til periodeavslutningsprosessen og tilhørende brukermøter. Deltagende selskaper har vært Aker Solutions, Hydro, Equinor, Statkraft og Telenor.

Vi i SBN kunne gjerne tenke oss å være arena/hjemmebane for slike grupper med tanke på å oppfylle vårt overordnede mandat, nemlig å bidra til at våre medlemmer får mest mulig ut av sine SAP-systemer samt styrke verdien av medlemskapet for våre medlemmer.
Her går vi litt ut over rammen fordi vi tenker oss et mandat som følger:

"Å drive læring og kunnskapsdeling i organisering og tilrettelegging av prosesser, standardisering, automatisering og bruk og utnyttelse av teknologi i R2R (periodeavslutnings- og rapporteringsprosessen) for å nå beste praksis. "

Underforstått at gruppen består av selskaper som i hovedsak har SAP som sitt primære ERP-system, men ingen absolutt betingelse.

Det betyr at fokus ikke bare er på SAP eller systemer, men på alle forhold som innvirker på oppnåelsen av beste praksis for R2R. Det kan for eksempel være forvaltning av Master Data.

Gruppen har ønsket ikke å bli altfor stor for å beholde dynamikken i gruppen og å utvikle det gode samspillet som allerede er etablert, men vi har rom for noen få nye medlemmer.
Dersom du er interessert, ta kontakt med undertegnede.

Faggruppen ser for seg å ha 4 møter i løpet av året, i mars, juni, september og desember. Neste møte er tentativt satt til 21. mars 2019.
Møtene holdes gjerne hos ett av de deltagende selskapene. Det er mulig å delta via nettmøte.
Det er foreslått å dele møtene i en Blackline del og en generell del.
Det er primus motor som sammen med deltagerne lager forslag til agenda for neste møte. Anniken Røssing i Aker Solutions er den formelle lederen av gruppen.
SBN kan stille sin Web-møteløsning til disposisjon og i vår nye Web-løsning vil det bli enklere å dele informasjon og samarbeide elektronisk.

Vil du vite mer? Kontakt meg via e-post didrik.arstad(at-tecken)adfahrer.com.
Tilmelding efter aftale med Didrik Arstad, +47 90 56 29 21 eller mail didrik.arstad(at)adfahrer.com.


Tags: blackline, finance, analytics, sap knowledge