SBN Annual meeting for 2018

Start: 22/03 09:30

SAP Brukerforening Norge - Foreningens årsmøte

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder - forslag: Hans Butenschøn, Dolphin Drilling AS, Leder SBN
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 
4. Godkjenning av innkalling. 
5. Fremleggelse og godkjenning av styrets årsberetning
6. Fremleggelse av revisors beretning 
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap 2018. 
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen. Foreslått å bli uendret 2500,- 
9. Valg av styremedlemmer forslag - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
10. Valg av revisorer forslag - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
11. Valg av valgkomiteé forslag  - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
12. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

Link SBN vedtekter

På årsmøtet har en SAP-kundebedrift en stemme. 
Fraværende SAP-kundebedrift kan gi fullmakt til et annet medlem. 
Personer i salgroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjepartsprodukter har ikke stemmerett.

Web-møte gør det mulig for alle å delta.

Signert referat SBN Årsmøte 2019

Link 2018 års, årsmøte

Adfahrer AB, Adfahrer NUF årsredovisning

Spørsmål, ta kontakt med: Eva-Maria Fahrer - CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver bedrift har stemmeret.

Recording:

 

 

Link to old SBN website


Tags: cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, logistics, sap knowledge

Number of participants: 12

 • Bernt Evensen  
  ConocoPhillips Norge
 • Marianne Eggers Høie  
  Gassco
 • Kolbjørn Havnes  
  Norsk Hydro AS
 • Thor Øyvind Nilsen (SBN Kasserer)  
  Equinor
 • Didrik Arstad  
  SBN - Adfahrer AB
 • Martin Brownsword  
  SBN-Adfahrer AB
 • Bente Boger  
  Forsvaret
 • Hans Butenschøn  
  Dolphin Drilling AS
 • Eigil Bjelde Jensen  
  Norske Skog AS
 • Cathrine Kjær Christensen  
  SBN - Adfahrer Denmark
 • Eva-Maria Fahrer  
  SBN-Adfahrer
 • Anniken Røssing  
  Aker Solutions