SBN Annual meeting for 2018

22/03 | Start: 09:30

SAP Brukerforening Norge - Foreningens årsmøte

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder - forslag: Hans Butenschøn, Dolphin Drilling AS, Leder SBN
3. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 
4. Godkjenning av innkalling. 
5. Fremleggelse og godkjenning av styrets årsberetning
6. Fremleggelse av revisors beretning 
7. Fremleggelse og godkjenning av foreningens regnskap 2018. 
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen. Foreslått å bli uendret 2500,- 
9. Valg av styremedlemmer forslag - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
10. Valg av revisorer forslag - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
11. Valg av valgkomiteé forslag  - Andries van Bruggen, Adfahrer (Leder SBN valgkomitté)
12. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

Link SBN vedtekter

På årsmøtet har en SAP-kundebedrift en stemme. 
Fraværende SAP-kundebedrift kan gi fullmakt til et annet medlem. 
Personer i salgroller fra SAP, SAP Konsulter og Tredjepartsprodukter har ikke stemmerett.

Web-møte gør det mulig for alle å delta.

Signert referat SBN Årsmøte 2019

Link 2018 års, årsmøte

Adfahrer AB, Adfahrer NUF årsredovisning

Spørsmål, ta kontakt med: Eva-Maria Fahrer - CEO, SBN-Adfahrer em(a)adfahrer.com

Årsmøtet er åpent for alle SBN medlemmer, men kun én fra hver bedrift har stemmeret.

Recording:

 

 

Link to old SBN website


Tags: cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, logistics, sap knowledge

Number of participants: 12

 • Bernt Evensen
  ConocoPhillips Norge
 • Marianne Eggers Høie
  Gassco
 • Kolbjørn Havnes
  Norsk Hydro AS
 • Thor Øyvind Nilsen (SBN Kasserer)
  Equinor
 • Didrik Arstad
  SBN - Adfahrer AB
 • Martin Brownsword
  SBN-Adfahrer AB
 • Bente Boger
  Forsvaret
 • Hans Butenschøn
  Dolphin Drilling AS
 • Eigil Bjelde Jensen
  Norske Skog AS
 • Cathrine Kjær Christensen
  SBN - Adfahrer Denmark
 • Eva-Maria Fahrer
  SBN-Adfahrer
 • Anniken Røssing
  Aker Solutions