Pearl Group AS er i dag den største SAP-Partneren i Norden. Vi har hovedkontor i Norge og har mer enn 260 ansatte i Norge, Sverige, Latvia, Ukraina og Singapore. 

Vi investerer betydelig i løsninger, metoder, kompetanse og innovasjon innen ulike fagområder og industrier. Vår strategi baserer seg på mest mulig gjenbruk av løsninger, best-pratice referanser og en agil (og) sprint-basert prosjektmetodikk. Din bedrift kommer raskt og sikkert opp på nye løsninger innen Digital Core / ERP, Innsikt, skytjenester og avanserte markeds- og netthandelsløsninger hos oss. Pearl leverer den beste teknologien, i kombinasjon med bransjekunnskap og unik forretningsforståelse. 

Kundene som kommer til oss har lykkes med forretningen sin, men  ofte vokst ut av dagens IT-system eller har behov for en fremtidsrettet arkitektur, for å møte fremtidige behov. Vi gjør at overgangen til nytt system blir trygg og smidig, samtidig som vi er en forretningspartner du kan lykkes videre sammen med. 

Pearl har blitt kåret til SAPs beste partner i Norge og Norden en rekke ganger de siste årene.


Contact:

Tom BergetTom Berget
Director Business Development
+47 93 28 77 12
tom.berget@pearlgroup.no
LinkedIn

www.pearlgroup.no/