I want to send a message of gratitude


Posted by Eva-Maria Fahrer on 23/12/2021 14:03

Holiday Greetings from H.M. Queen Silvia, H.R.H. Princess Madeleine to Friends of the Childhood foundation


From: WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

Dear friends,
We are approaching the end of another different and challenging year. We want to take this opportunity to thank you for your contribution. Above, we also share a Christmas greeting from H.M. Queen Silvia and.

Warm greetings
Paula
Paula Guillet De Monthoux
Secretary General
WORLD CHILDHOOD FOUNDATION


Text in attached letter:
Kära Childhood-vän 
2021 närmar sig sitt slut och vi vill på detta sätt tacka dig för att du varit med oss.
Ditt stöd och engagemang betyder enormt mycket. Tillsammans med oss har du bidragit till barns trygghet under ett år där riskerna och utsattheten ökat till följd av pandemin.

Vi är både glada och stolta över att vårt arbete har intensifierats. Tillsammans med våra partners har vi fokuserat på möjligheterna för att stärka skyddet för barn världen över. Nu och på lång sikt. Vi har ställt om och tänkt nytt men vi har inte ställt in. Samarbeten har fördjupats, nya har skapats. Vi har fångat möjligheterna med den digitala omställningen på bästa sätt och bjudit in till en rad nätverks- och informationsträffar online. Ljuspunkterna och resultaten av vårt arbete har varit flera :
 
Vårt fokus på extra riskutsatta grupper har stärkts i år, bland annat har vi fördjupat flera projekt i Europa och Sydostasien som rör HTBQ-unga. Ett viktigt steg i vårt globala arbete med att belysa dessa “osynliga barn” var det runda-bord-samtal som vi genomförde i oktober tillsammans med Regnbågsfonden för att lyfta pojkars och HBTQ-ungas särskilda utsatthet för sexuella övergrepp, ett faktum som få vågar prata högt om och ännu färre arbetar med.

I Sydostasien har vårt långsiktiga arbete och starka lokala engagemang för en annan riskgrupp, barn med funktionsvariation, bidragit till att dessa barn nu är inkluderade på den nationella barnskyddsagendan i Kambodja – en stor framgång och ett exempel på när vårt arbete leder till systemförändring.

Att arbeta med familjestärkande insatser som alternativ till institution har alltid varit ett prioriterat område för oss. I år har vi belyst detta ytterligare med en rapport om hur barnhemsbarn påverkats av covid-19 och dess konsekvenser. Vi har bidragit till att våra föräldrastöds-projekt i Sydafrika nu skalas upp nationellt och till att stärka familjer i utsatthet i Östeuropa och Thailand. Även i Sverige har vi stärkt vårt arbete för barn i samhällsvård, bland annat genom att initiera ett nätverk för att med gemensamma krafter förhindra att barn på slutna institutioner utsätts för våld.

Vi verkar aktivt för att bekämpa barns utsatthet på nätet, ett globalt problem som blivit än mer akut på grund av pandemin.

Vi har också lagt grunden för Stella Polaris, ett projekt där vi samlar expertis och förenar barnrättsvärlden med tech-branschen för att med hjälp av AI förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Detta är ett litet urval av allt som vi har kunnat göra under året för att barn ska vara trygga.

Tack vare dig och ditt stöd.

Till sist vill vi dela en julhälsning och ett budskap för framtiden från vår grundare H.M Drottning Silvia med er. Se video, ovan.

Med önskan om en fin jul och ett gott nytt år!  

Kenneth Bengtsson, Styrelseordförande och Paula Guillet de Monthoux, Secretary General

Download the letter here


Eva-Maria FahrerAs you may have noticed in our weekly newsletter we support the world Childhood foundation financially since years.

This is why we annually recieve the above "Thank You" letter. A letter which shares information about the fantastic work they have done during the year.

You are part through you membership and/or partnership. You can therfore count yourself to the "Childhood Friends" and be proud of the fantastic work, they do.

Read more about  World Childhood foundation here

 


More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, sap knowledge, supply chain