It’s great to be back and meet you again!


Posted by Eva-Maria Fahrer on 12/08/2020 08:32

The Deloitte building at Bjørvika Barcode. Overlooking Oslo after the meeting.

SBN English language This week has been full of meetings. That's nice, because they're start-up / kick-off meetings. Representative for all of us, right? We all come back after the summer and start tasks ... I love to start, it's the time in life you believe in the super success and set the goal in the stars ...

Presentations for the SBN conference are the most important item on the agenda in all meetings. What is most interesting to our members right now? Who has experience to share?

Most important and something all management must focus on in order to steer towards the future is, customer experience and sustainability. How your customers and potential customers perceive and plan your company's products and services into their future plans is important to have an “idea” and vision for.  To know the future is impossible, Corona Pandemin has clearly shown.

But, we do know for sure, that in your customers' future plans and scenarios, a sustainability perspective will be included. Your company as well as your customers will be forced to report climate footprint. A footprint created by your products and services and the external by you purchased products and services included.

It may be that the "global footprint" of a product or service becomes more important than the price. Our politicians including all people, have seen that even things that were impossible to change can change. Respect for the economy as a driving force has diminished. In a few years' time, this will lead to more drastic changes in society's governance models than we thought was possible. Through Covid-19 we have seen that society can function also without personal meetings, schools, flights etc. This mindset will "spill over" on indispensable but toxic raw materials, plastics etc in addition to transportation and travel.

Every decision you and your company makes, takes you one step closer to a future with much more reporting and follow-up.

In SBN, we (just like you) must focus on the decision that provides value today. At the conference, you will get a sneek-peek at future SAP solutions and visions, but we will focus on solutions that exist and can contribute to improving processes and save money today and the next 2-3 years. However, the solutions presented, will all be in line with the overall strategy for customer experience and sustainability. See more below, after the swedish version of this text.

 

Deloitte byggnaden i området Bjørvika Barcode. Blick över Oslo, efter mötet.

SBN Svenska Den här veckan har varit full med möten. Det är trevligt, för de är start-up/kick-off möten. Representativt för oss alla, ikke sant? Vi kommer alla tillbaka efter sommaren och startar uppgifter ... Jag älskar att starta, det är den tiden i livet du tror på supersucceén och sätter målet i stjärnorna ...

Presentationer för SBN-konferensen är den viktigaste punkten på dagordningen i alla möten. Vad är mest intressant för våra medlemmar just nu? Vem har erfarenheter att dela?

Den viktigaste och det som alla i en företagsledning måste fokusera på för att styra mot framtiden är kundupplevelse och bærekraft/hållbarhet/sustainability. Hur era kunder och möjliga kunder uppfattar och planerar in ditt företagets produkter/tjänster i sina framtidsplaner är viktigt att ha ett "hum" om". Att säkert veta något om framtiden är omöjligt, det har Corona Pandemin tydligt visat.

Det vi vet är att i era kunders framtidsplaner och scenarier kommer ett bærekraft/hållbarhet/sustainability-perspektiv att inkluderas. Ert företag likväl som era kunder kommer att tvingas rapportera klimatavtryck som skapas av era produkter och tjänster och de leverantörer som har bidragit.

Det kan bli så att "det globala fotavtrycket" för en produkt eller tjänst blir viktigare än priset. Våra politiker och alla människor har sett att även sådant som var omöjligt att förändra kan ändras. Respekten för ekonomin som drivkraft har minskat. På några års sikt kommer detta att leda till mer drastiska förändringar i sammhällets styrningsmodeller än vi trodde var möjligt eftersom vi genom Covid-19 sett att sammhållet kan fungera också utan transporter och personliga möten. Tankesättet kommer att "spilla över" på oumbärliga men giftiga råmaterial, plaster etc förutom transporter och resor.

Alla beslut ni och du tar tar er ett steg närmare en framtid med mycket mer uppföljning.

I SBN måste vi (precis som du) fokusera på beslutet som ger värde idag. På konferensen får du en sneek-peek på framtida SAP lösningar och visioner men vi kommer att fokusera på lösningar som finns och kan bidra till att förbättra processer och att spara pengar idag de och kommande 2-3 åren. De løsningar som presenteras kommer dock alla att ligga i linje med den övergripande strategin för kundupplevelse och bærekraft/hållbarhet/sustainability.

 

 

SBN English In more detail we have been talking about:

Customers implementation experience of better processes for Finance, Production, Projects, Supply Chain, Human Capital Management and all related ed to Customers and Sales.  

SAP solutions like SAP Data Intelligence and SAP Cloud Platform as enabler for connecting new integrated solutions for Analytics, Finance, Logistics, Data Goverance, HR etc etc

Customer Experience of the road to S/4 including hyperscalers etc etc ..

 

Keep an eye on the conference program.

Next week Bernt, Didrik, Martin, Joakim and I will sit together to tranfer plans and ideas into reality. This means around 26-27 August things start to be visible in the program... There is a early bird-price for August 30. Grab the opportunity to get the best price currently available and register now!

 

PS: If you miss a topic … give me/us a call! 

Please, do not forget to register! The conference will be even better than before. We can this year get people from the globe sharing experience virtually instead of bringing them into room where you are sitting. This will make the conference awesome and fantastic!

Eva-Maria Fahrer

All the best ☀️
EM Fahrer em(at)adfahrer.com

922 52 539

More news in the same category

Tags: sbn adfahrer