Pearl Group is investing heavily in Analytics and AI


Posted by Eva-Maria Fahrer on 13/06/2024 10:19

Pearl Group retter nå fokus mot Analytics og AI som et nytt satsningsområde.

Med en nyansatt fagsjef dedikert til feltet er målet å utvide AI- og analysetiltak på tvers av alle markeder globalt.

Johan Karlsson – Vi bygger nå kapasiteter som utnytter datadrevne innsikter for å forbedre forretningsprosesser og beslutningstaking, og drive innovasjon for nye og eksisterende kunder, sier Johan Karlsson, nyansatt Head of Analytics & AI i Pearl Group.

Lenke til full story på Pearl Web

 

 

På tips fra Didrik som fant historien på Linkedin/EM


More news in the same category

Tags: finance, analytics, pearl