This year's SBN member elected


Posted by Eva-Maria Fahrer on 08/12/2021 21:40

Kjell Jensen, Thor Øyvind Nilsen (Årets SBN medlem) Kolbjørn HavnesCongratulations!

ÅRETS SBN-MEDLEM 2021
THOR ØYVIND NILSEN
LEADER F&C BUSINESS ARCHITECTURE & PROCESSES EQUINOR

JURYENS BEGRUNNELSE:
SBN er SAP's Brukerforening i Norge, hvis visjon og ambisjon er å være det foretrukne nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom selskaper, som benytter SAP i Norge. 

For å kunne oppnå dette, er vi avhengig av tett dialog med medlemsbedriftene, både kunder av SAP og partnere til SAP. Hva medlemsbedriftene er opptatt av, hvilke problemstillinger og utfordringer de står i og hva, som til enhver tid utløser kunnskapsbehov, er avgjørende for at SBN kan forbli relevant i sin rolle for sine medlemmer. 

Spesielt viktig i denne sammenheng er det arbeidet, som foregår i hvert innoteam i SBN, et lite utvalg av representanter fra noen få utvalgte medlemsbedrifter innen ulike fagområder. I Innovation Team Finance & Analytics har Thor Øyvind Nilsen fra Equinor vært med helt fra starten.

For SBN er Equinor, som en av de største brukerne av SAP i Norge, særlig viktig og Thor Øyvind Nilsen har i alle disse årene vært en viktig kilde til innspill om temaer og problemstillinger.

I 2021 har Thor Øyvind bidratt med tips og innlegg både innefor Finance, SAP Analytics Cloud, EU Taxonomy og Sustainability.

I tillegg har Thor Øyvind deltatt på en rekke av våre digitale møter og webinarer,som ledd i Equinor's store S/4Hana prosjekt, hvor han har en rolle som premisseleverandør. I så måte har Thor Øyvind vært blant dem av våre medlemmer, som har deltatt flest ganger på våre arrangementer.  

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid og ønsker lykke til med S/4Hana prosjektet i Equinor.

 


Eva-Maria FahrerIn picture, Vice President Kjell Jensen, Thor Øyvind Nilsen SBN Member of 2021 and President Kolbjørn Havnes.

The Award ceremony was held during the SBN CLT meeting 8 December 2021. Questions or Comments? Contact EM, link contact info


 


More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge