Visit at SAP Copenhagen Experience Center


Posted by Cathrine Kjær on 19/09/2019 08:25

SBN, FINUG and SAPSA went to Copenhagen last week for a day on Innovation, the Intelligent Enterprise, Qualtrics and Sustainability.

SBN representatives

Randi Kleven, Statkraft, Elin Jackson, Statkraft, Didrik Arstad, SBN & Kristoffer Bostad, Dormakaba

Marika Auramo, Managing Director of SAP in the Nordic and Baltic Region, SAP, started the day with a welcome and thanked all user groups for their engagement and great work. Gitte Winther-Bruhn and Jesper Schleimann, both from SAP Denmark, continued with Innovation and how to deliver the Intelligent Enterprise.

Jesper Schleimann, SAP Denmark

After lunch Hanne Schultz Andersen and Thomas Madsen, both from SAP Denmark, took it a step further and dived into the intelligent enterprise with customer cases. 

Then we all got a tour of the experience center before we continued with The Sustainable Supply Chain by Annette McKenzie & Tonie Wentzel, SAP Denmark, and finally Henrik Cronebäck, Qualtrics, talked about the Experience Economy.

Annette McKenzie & Tonie Wentzel, SAP Denmark

 

 

 


Written by Cathrine Kjær Christensen

 

 

Besøk SAP Experience Center 12. september 2019

av Didrik Arstad, SBN

 

35 deltagere fra de Nordiske brukerforeningen til SAP deltok på dagskonferansen hos SAP Experience Center i København sist uke.


Dagen dekket følgende temaer:
1.     Status og fokus for SAP Nordics
2.     Culture of innovation
3.     The Innovating Enterprise
4.     The Path to the Intelligent Enterprise
5.     The Sustainable Supply Chain
6.     The Experience Economy
 
Ett av hovedbudskapene var at å bytte database til Hana ikke gir tilstrekkelig forretningsverdi. Migrering til S/4 Hana er ikke et IT-prosjekt, men et spørsmål om "transforming the business". Altså må man se på alle mulighetene som den nye teknologien gir. 
SAP Nordics forbereder seg på å lede konverteringen til S/4. 280 Nordiske virksomheter har kjøpt lisenser på Hana. SAP søker også å styrke samarbeidet med sentrale samarbeidspartnere med tanke på å hjelpe kundene til å velge den rette arkitekturen for dem og ikke minst bistå i migreringen.
 
Innovasjon kommer ikke av seg selv og er heller ikke noe enmannsverk. Organisering, sammensetning og metodikk er elementer for å få til innovasjon i en bedrift. SAP startet med Design Thinking i 2004 som et verktøy for produktutvikling og har senere gjort dette til "one methodology" for "design led innovation". Og oppdraget er "intelligently connecting people, things and technology".
 
En av merkelappene på "The Innovating Enterprise" er "AI-native organization" hvor det foregår konstant læring som forbedrer prosesser, produkter, tjenester, alt hele tiden. 3 sentrale utfordringer er 1) Endringen av ende til ende customer experience (X-data og O-data supplerer hverandre), 2) Step change in productivity (bruk av ML og Intelligent RPA i App'er og prosesser) og 3) Transforming workforce engagement. (Kan X-data hjelpe til å utnytte det menneskelige potensialet i organisasjonen).
 
"The Intelligent Enterprise" , og "intelligent" i denne forstand betyr "smarter and more automated", står på 4 grunnpilarer:
1.     Digital age user interface
2.     Intelligent automation
3.     New business models
4.     End-to-end real-time analytics
 
Det kan være verd å nevne at det er besluttet at Fiori skal være grensesnittet for alle applikasjoner i SAP og vi fikk en forsmak på Fiori 3 med "new look and feel". Dette innlegget gjentar vi på årets høstkonferanse i Finance-sporet og vil også inneholde andre nyheter i Cloud-version 1909.
 
Hvordan kan SAP's løsninger inklusive Ariba brukes til å etterleve sosialt ansvar for aktivitetene ift samfunn og klima. Ariba's nettverk på 4 mill selskaper og innhenting av informasjon fra et utall kilder gjør det mulig å bruke SAP til å overvåke og vurdere risiko og etterleve eksempelvis "responsible sourcing". Kanskje ikke det man først og fremst tenker på når man vurderer hvordan man kan forberede egen prosesser i Supply Chain.
 
At de fleste selskaper i Norden mangler en CXO eller Chief Experience Officer er neppe noen overraskelse. Men Experience Management er satt på dagsorden og Qualtrics bidrar til det.

 

Didrik Arstad, Leder av SIG Finance & Analytics
Mobil: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@live.no

 

 

 

Link to program:

Presentations:

 

We will also have Sustainability on the agenda at the SBN Conference, so be sure to attend! 

 

More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, hr, remuneration, it, hana, projects, sap, sap knowledge, supply chain