We support Childhood


Posted by Eva-Maria Fahrer on 22/06/2021 13:29

 

We support Childhood. This as all children have the right to a good childhood and the organisation Childhoods vision true, all around the world, during the last 20 years.

 

 Since 1999, we at Childhood have worked to realize our vision: That all children have the right to a good childhood free from abuse, exploitation and violence. They have enabled over 1300 projects around the world. Initiatives and ideas that have gained wings and vitality thanks to the grants they receive, they finance and transfer knowledge and encourage. The ideas for how to best help often arise in the zealots close to the children. People with knowledge and awareness of the children's vulnerability and needs

 Sedan 1999 har vi på Childhood arbetat med att förverkliga vår vision: Att alla barn har rätt till en bra barndom fri från övergrepp, exploatering och våld. De har möjliggjort över 1300 projekt runt om i världen. Initiativ och idéer som fått vingar och livskraft tack vare de bidrag de får så finanserar de och överför kunskap och uppmuntrar. Idéerna för hur man hjälper bäst uppstår ofta hos eldsjälarna nära barnen.

 

“I have founded an organization. My highest wish is to close it down soon. ”With these words, Queen Silvia founded Childhood over twenty years ago.

 

Childhoods verksamhetsberättelse 2020 (Swedish) 
https://online.fliphtml5.com/tkwd/uvhr/

Childhoods annual report for 2020 in English:
https://online.fliphtml5.com/tkwd/motv/

 

 

We and you support Childhood. Your Company membership contributes to supporting Childhood with an amount equal to approximately 200 bracelets annual. Would you like to yourself support this organisation, this is the link

 


PS: For your info, we got this thank you from Childhood:

Hej,
Jag vill framföra ett stort, varmt tack för er generösa gåva. Den gör att vi kan stödja fler projekt för utsatta barn i världen.
 
Vi på Childhood vet att förövare inte tar paus för att världen är i kaos. Där barnen finns, finns också förövarna. Sedan spridningen av covid-19 har polisen sett en ökning av grooming och spridning av övergreppsmaterial på nätet. Dessutom blir barn, som under isoleringen lever i utsatta hemmiljöer med t ex våld, missbruk 
och psykisk ohälsa, än mer utsatta. Vårt arbete med att nå dessa barn är således viktigare än någonsin och ditt engagemang och stöd under denna tid är ovärderligt.
 
Tack vare er och andra givare kan vi på Childhood fortsätta att arbeta med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, både i Sverige och utomlands.
Tillsammans kan vi skydda och stärka fler barn och ge dem en chans att växa 
upp till trygga och ansvarstagande vuxna.
 
Tack än en gång för att ni är med oss!
Glad midsommar!
Ellika Mårtensson
Affärsansvarig Företag och stora givare

  

All the best - I wish you a nice summer and look forward to the autumn. ☀️ 🤗


More news in the same category