Vi kan digitalisering

Vi går inn i alle våre prosjekter med en ambisjon om å forstå våre kunders behov og utvikle effektive løsninger.

EY Skye kjennetegnes av medarbeidere som er profesjonelle og kompetente, innovative og nysgjerrige, sosiale og inkluderende. Vi mener at problemer løses best med engasjement og kunnskap. Vi jobber i team, så når du kjøper våre tjenester, kjøper du hele selskapets kompetanse.

EY Skye er et av Norges ledende selskaper innen innovativ og optimaliserende bruk av porteføljen til SAP, og vi leverer tjenester til store nasjonale og internasjonale aktører. Vi har lang erfaring med produktene i porteføljen og dybdekunnskap innen de fleste områder knyttet til implementering, tilpassing og bruk av SAP sine løsninger.

https://www.ey.com/no/no/services/specialty-services/ey-skye