7 signaler på at det er tid for å bytte lønnssystem


Posted by Joakim Löves on 18/06/2020 14:00

Sariba

Av Bernhard Rikardsen & Maja Edborg-Torjussen

Har du rett lønnssystem på plass? Og hvordan fungerer ditt lønnssystem for deg? Det som var perfekt for 3, 5 eller 10 år siden er ikke nødvendigvis det riktige i dag. Verden beveger seg (heldigvis) fremover, og det er viktig å henge med i tiden. Det er også viktig å holde seg oppdatert, både på teknologi og mulige løsninger. Men hvordan vet du når det er på tide å gjøre noe med det lønnssystemet du har? Vi gir deg her en liste med 7 signaler du bør være obs på. Hvis du opplever at et eller flere av disse punktene treffer deg, er det på tide å gjøre en vurdering. Kanskje er tiden inne for å bytte lønnssystem?

7 signaler på at det er tid for å bytte lønnssystem

  1. Lønnssystemet skal være et usynlig og velfungerende maskineri – snakker noen overhode om lønnssystem, lønnsutbetalinger, eller lønnsfunksjonen er noe sannsynligvis feil.
  2. Lønnssystemet inngår som et verktøy i lønnsløsningen – kan du som ansvarlig bekrefte at dagens løsning er robust, gir riktig kvalitet og har lavest mulig kostnad, eller finnes det potensial til forbedring?
  3. Fra interne prosesser til ekstern teknologi og til outsourcing: Er dagens oppsett av prosesser og teknologi ideelt tilpasset? Eller finnes det potensial til forbedring?
  4.  Er integrasjonene mellom dagens lønnssystem og andre interne og eksterne systemer problemfrie og effektive? Og gir de deg full kontroll på dataflyt og tydelig plassering av masterdata?
  5. Finnes det potensial til forbedringer i prosesser hvor lønnssystemet er kilde til informasjon – rapporter, regnskap, overholdelse av lover og regler, statistikk?
  6. Sørger din lønnsleverandør for at ditt lønnssystem kontinuerlig og automatisk holdes oppdatert i henhold til nye lover og regler med tilhørende krav og prosedyrer?
  7. Er dagens løsning «future proof» – robust og tilpasningsbar for framtidige endringer i og for din virksomhet?

Vi i Sariba har 20 års erfaring innen HR og lønn, og har svært god kompetanse både innen lønnssystemer og HR-prosesser. Det som er rett lønnssystem for en, er ikke nødvendigvis rett lønnssystem for en annen. Vi hjelper deg derfor med å kartlegge dine prosesser og behov og avdekke potensial. Slik vil du ha all nødvendig informasjon på plass når du skal ta stilling til om du bør bytte lønnssystem, og hva du eventuelt bør bytte til.

På tide å bytte lønnssystem? Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Ta gjerne kontakt med for en uforpliktende prat.

 

Sariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba