Analytics Plattform til brukere av SAP Analytics Cloud og Power BI


Posted by Joakim Löves on 05/09/2023 08:59

Analytics Plattform til brukere av SAP Analytics Cloud og Power BI

Hva er “Prism Business Intelligence Platform”?

Etter hvert som organisasjoner tar i bruk Analytics og Business Intelligence-løsninger blir behovet større for å systematisere og automatisere. Særlig kjent er dette for løsninger slik som SAP Analytics Cloud og Power BI. Prism Business Intelligence Platform er utviklet basert på erfaringer gjort i Equinor med bruk av slike verktøy. Særlig vektlegges integrasjonen mot SAP Analytics Cloud og den innebygde funksjonen for å parametrisere og skalere ut dashbord i en hel organisasjon - uten behovet for å oppdatere månedlig/kvartalsmessig eller å lage duplikat-dashbord for ulike brukere. Plattformen er cloud-basert og kjøres i web-browseren og kan dermed fleksibelt brukes fra de fleste digitale enheter.
 

Utviklet med hjelp av ChatGPT

Utviklingen av plattformen ble startet våren 2023 av Martin Kyseth som jobber som Senior Financial Analyst i Data, Analytics & Planning i Equinor, da han innså at dette er et type produkt som kan gagne mange andre selskap. Ifølge Martin har utviklingen gått fort ved å ta i bruk kunstig intelligens; “ChatGPT er en koder i verdensklasse, så hvorfor ikke ta i bruk et slikt verktøy?”. Samtidig mener han at det er nødvendig å vite hvordan man skal kvalitetssjekke og integrere kode produsert av KI for å kunne bruke teknologien på riktig måte. Han presiserer at både kompetanse på KI og programmering er nøkkelen for å kunne realisere potensialet som ligger i slike nye redskaper når det kommer til utvikling.
 

På jakt etter et pilotprosjekt

Martin mener at produktet nå er modent nok til å starte et pilotprosjekt med organisasjoner som ønsker å teste ut en slik løsning. Han har også erfaring med back-end og kan dermed bistå dersom det er spørsmål angående systemer eller arkitektur som kreves for å sikre verdiskapelse ved å ta i bruk en Business Intelligence Platform. Han sikter på et pilotprosjekt med en horisont på 3-6 måneder der begge parter kan ha utbytte via erfaringsdeling, tilbakemeldinger og videre utvikling.


Last ned presentasjonen om Prism Business Intelligence Platform her


Martin KysethHvis du har spørsmål eller ønsker å se en demo, kan du kontakte han direkte på mkys@prismbiplatform.com eller besøke hjemmesiden på https://prismbiplatform.com/.

 


More news in the same category

Tags: finance, analytics, it, hana, projects, sap knowledge, supply chain