Bane NOR velger Sariba og SAP SuccessFactors for digitalisering av HR


Posted by Joakim Löves on 06/05/2020 15:40

Sariba

Bane NOR velger Sariba som samarbeidspartner og leverandør og SAP SuccessFactors som helhetlig HR-løsning, når de nå tar HR-prosessene og bedriften inn i fremtiden. Prosjektet, som allerede er i gang, skal dekke følgende områder:

  • Rekruttering og onboarding (innføringsprogram)
  • HR Kjernedata og administrasjon
  • Kursadministrasjon og kompetansestyring
  • Medarbeiderutvikling og etterfølgerplanlegging
  • Bemanningsplanlegging
  • HR-leder dashboard (informasjonspanel) og rapporteringsstøtte


Bane NOR

En skybasert HR-løsning basert på det nyeste av teknologi

3.500 Bane NOR-ansatte vil fra sommeren 2021 ha tilgang til SAP SuccessFactors. Dette er en skybasert HR-løsning bygget på det nyeste av teknologi. Ved å sette ansattopplevelsen i sentrum for hele ansattreisen, bistår Sariba Bane NOR i deres digitale satsing. Målet er å tilby en helhetlig løsning. Løsningen skal dekke rekruttering, onboarding, HR kjernedata, talentstyring, læring og HR-analyse. Den helintegrerte løsningen fra SAP SuccesFactors vil gjøre hverdagen enklere for både ansatte, ledere og HR. I tillegg vil en rekke eksterne få gode muligheter for opplæring. Dette får de ved å få tilgang til læring via LMS (Learning management system).

Løsningen vil selvsagt være tilgjengelig på en mobil app for alle ansatte. Ved å tilrettelegge for at administrative oppgaver, som å oppdatere ansattdata, søke om ferie, og å utforske læringsmateriale kan utføres på mobil, vil den nye løsningen bidra til både en forenkling og en forbedring av de ansattes arbeidshverdag. SAP SuccessFactors vil i tillegg automatisere og forenkle flere prosesser for HR og ledere. Blant annet vil det å opprette stillingsannonser, endringer av organisatorisk data, samt anbefaling av talenter og potensielle etterfølgere, kunne utføres raskt og effektivt i det brukervennlige grensesnittet.

SAP SuccessFactors vil bidra til at Bane NOR kan bruke mer tid på verdiskapende arbeidsoppgaver og mindre tid på tidskonsumerende, repetitive, oppgaver. Målet er at Sariba og SAP SuccessFactors skal bidra til svært gode ansatt-, leder- og HR-opplevelser hos Bane NOR.

Et HR-system og et samarbeid for fremtiden

Da Bane NOR skulle velge leverandør av HR-system for fremtiden, la de vekt på at Sariba, ved å tilby SAP SuccessFactors, tilbød et enkelt og intuitivt system, et system som er lett å lære, effektivt i bruk og robust i feilsituasjoner. De la også vekt på at Sariba både har den kompetanse, prosjektmetodikk og leveransekapasitet som behøves for å ta Bane NOR inn i fremtiden.

Sariba, ved salgsdirektør Steinar Sabbasen har følgende kommentar til samarbeidet:

«Vi er både stolte av, og glade for, at Bane NOR valgte Sariba og SAP SuccessFactors som leverandør og samarbeidspartner, når de nå skal ta HR-prosessene inn i fremtiden»

SAP Norge, ved Country Manager Stefano Holguin har følgende kommentar:

«Bane NOR sitt valg bekrefter en trygg og erfaren implementeringspartner i Sariba og befester SAP SuccessFactors som den ledende HR-suiten markedet. Som en fremtidsrettet arbeidsgiver velger Bane NOR å sette ansattopplevelsen i høysetet med en moderne og helhetlig HR-suite. SuccessFactors er blitt innført i en rekke store og små bedrifter i Norge for å ivareta den viktigste ressursen virksomheter har, nemlig de ansatte. Jeg ønsker BaneNOR velkommen til den svært raskt voksende familien til SAP SuccessFactors i Norge.»

Steinar SabbasenVil du vite mer om prosjektet?
Da er du velkommen til å ta kontakt med Steinar Sabbasen.

Sariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba