Bente Boger, Vice President SBN, deler tanker fra vårens Executive Network (SUGEN) møte.


Posted by Eva-Maria Fahrer on 26/04/2019 09:38

Bente Boger, Vice President SBN, deler tanker fra vårens F2F møte i SAP User Group Executive Network (SUGEN). Møte ble holdt 8-10 april 2019 i Waldorf. SAP var som vanlig profesjonelt vertskap for samlingen. Vi hadde flere typer tema på agendaen.

Selv er jeg opptatt av HCM og spesielt lønn. Det har lenge vært sagt at HR ikke skal konverteres til S/4HANA, da det er SuccessFactor som gjelder. Så ble «side-car» løsningen introdusert, som vil gjøre det mulig å kjøre dagens Sap HR og lønn fram til 2030 dersom man skiller ut HR i egen instans. 

Under punktet «Executive Exchange», møtte vi Christian Klein som har posisjonen “Chief Operating Officer and a Member of the Executive Board”. På spørsmål om detaljer rundt HCM og spesielt lønn, kunne ikke Christian gi konkrete svar. Han understreket at SAP gjennom mange år har investert og videreutviklet SAP lønn. Løsningen er tilpasset de ulike lands lovgivning. Lønn er nærmest som et flaggskip for SAP. Holdningen og troverdigheten i det som ble fortalt, gjør at jeg mer enn noen gang føler meg trygg på at vi (Forsvaret) som SAP-lønn kunder vil bli ivaretatt og at overgangen til neste generasjons teknologi vil understøttes av SAP på best mulig måte.

Christian Klein leder den såkalte Intelligent Enterprise Group. Til tross for ung alder har han en svært betydelig posisjon i konsernet, og det skjønner man godt når man hører han uttale seg.

Christian fortalte at SAP har stor fremdrift med S4/HANA og de andre system initiativene som gir oss føringer for hva vi har i vente fram i mot 2025. Men en liten holdningsendring var det å spore. Etter SAPs store satsning på skyløsninger og oppkjøpte applikasjoner har ikke fokuset vært like stort på å framstå som en systemleverandør som leverer applikasjoner som skal støtte hele verdikjeden i virksomheten. Men i Christian sin presentasjon var det helt tydelig at SAP legger stor vekt på å støtte kundene med ende til ende løsninger (E2E business), og det igjen betyr at de vil tilpasse anskaffelsen noe slik at det skal være enkelt for kundene å velge SAP E2E.

En observasjon var at SAP nå innser at enkelte kunder fremdeles vil benytte on-prem løsninger i lang tid framover enda. Det betyr at SAP satser enda hardere på grensesnitt og hybrid løsninger. Slik kan kundene ta i bruk ny teknologi og eventuelt konvertere gammel teknologi med den farten de selv ønsker.

Første dagen i vårens F2F møte i SUGEN ble benyttet til å diskutere hvordan brukergruppene kan tilpasse seg nye løsninger og medlemmer som følger med. Gruppearbeid, erfaringsutvekslinger og diskusjoner ga alle nye ideer å ta med hjem.

Organisasjonen i SAP som er vårt kontaktpunkt, GUGO, presenterte den fremtidige SAP market place samt verktøy som kan støtte brukergruppene til å videreformidle kunnskap om SAPs produkter og veien til vellykket implementering/konvertering av disse.

Jeg er imponert over arbeidet som legges ned i nettopp dette og SAP sin serviceinnstilling ovenfor oss  i brukergruppene når det gjelder å formidle kunnskap og gi oss støtte til foreningenes drift, ved å tilgjengeliggjøre disse verktøyene og dele kunnskap med oss på denne måten.

 

Forfatter; Bente Boger, Vice President, SBN
Senior Rådgiver Forsvaret

More news in the same category

Tags: hr, remuneration, it, hana, projects