Bouvet Insight to Action


Posted by Eva-Maria Fahrer on 26/05/2021 16:09

Bouvet har utviklet et konsept som gir deg full oversikt over rapportering, budsjettering og analysering i en og samme skybaserte løsning. Bouvet Insight to Action er basert på teknologien i SAP Analytics Cloud.

Fordelen med denne løsningen er at du har rapportering- og budsjettering tilgjengelig i et og samme system. Konseptet er laget med en startside hvor man kan navigere direkte til sine arbeidsoppgaver innenfor følgende tre tjenester; Dashboards & Reports, Planning og Self Service BI. Dine tilganger og rettigheter vil styre hva du har tilgang på fra startsiden.


 


Eksempel på en startside som kan tilpasses den enkelte bedrifts ønsker og behov.

 

Dashboard & Reports

Et dashboard som gir deg full oversikt over resultatregnskapet, med fokus på inntekt, kostnader, margin, OPEX og EBIT. Det gir deg muligheten til å drille deg ned på de detaljer som er gjort tilgjengelig for deg.

I hjertet av enhver styrerapport ligger de økonomiske resultatene. Vi opplever at mange bedrifter vil ha svar på hvordan det går med bedriften i sanntid. Man lurer på hva årsaken er, og vil vite mer om fremtidsbildet for de forskjellige KPI’ene – slik at man kan iverksette nødvendige tiltak fra dag til dag. Tradisjonelt er dette informasjon som har vært vanskelig og tidskrevende å tilgjengeliggjøre. Slik trenger det ikke lenger være.

Med dashboardet får du sanntid oversikt over resultater målt opp mot budsjett og forecast. Dashboardet inneholder blant annet resultater i sanntid hvor man kan analysere data for enkeltperioder/kvartaler, hittil i år eller hele år. Vi har også tilrettelagt for SAP sitt dashboard for karbon rapportering.

 

Planning

En av tjenestene i Bouvet Insight to Action er budsjettering. Løsningen blir levert med ferdige oppsatte maler for å kunne budsjettere et fullt resultat- og balanseregnskap med Cash Flow. Det er også lagt opp til å kunne budsjettere på produkt, profit senter, konto, måned/år, og enheter på laveste nivå. Dette er et godt utgangspunkt for din bedrifts budsjetter og kan tilpasses og utvides etter dine egne behov.

Med utgangspunkt i regnskapstallene fra ditt ERP-system, enten det er SAP eller en annet ERP-system, vil vi integrere budsjetteringsløsningen slik at vi benytter samme kontostruktur og hierarkier som benyttes i regnskapet. Ved at man benytter samme struktur for regnskap og budsjett vil det være enkelt å følge opp regnskapet målt mot budsjett. Dette kan da følges opp på laveste detaljeringsnivå. Etter at budsjettene er vedtatt kan disse legges tilbake til ERP-systemet for å kunne kjøre avviksrapporter der også.

 

Self Service BI

Med Self Service BI har man muligheten til å kunne lage sine egne rapporter. Vi har tilrettelagt for at det skal bli enklest mulig slik at sluttbrukere kan nyttiggjøre seg ferdige rapporter eller de kan lage sine egne analysere direkte på dataene. 
Det å lage en rapport kan gjøres ved at man legger til data fra filer, SAP systemer eller ikke SAP systemer, og definere visualiseringer. Det å lage egne rapporter kan gjøres i kombinasjon av å kopiere visualiseringer fra andre rapporter eller offisielle visualiseringsmaler. Brukerterskelen for løsningen er lav slik at sluttbruker lett kan lage egne rapporter uten hjelp fra IT-avdelingen.
 

 


Flytdiagram over, viser stegene som trengs for å lage en rapport i løsningen. Det er funksjonalitet for å lage bookmarks av rapporter og brukerne kan lagre og eksportere alle sider i en rapport til en PDF eller til en PowerPoint-fil. Løsningen har også funksjonalitet for å lage prognoser på eksisterende data, gjøre rangeringer/sorteringer og legge til kommentarer på tall.

 

Analyser kan gjøres via ferdige verktøy levert i SAP Analytics Cloud (SAC), eller i videreutviklede versjoner som Data Analyser og Generic Analysis. Tilrettelagte analyser kan benyttes i Insight, som er basert på maskinlæringsalgoritmer, for å predikere resultater fremover i tid. Disse verktøyene kan benytte data som allerede finnes i SAC, eller med sanntidstilgang til kildesystemet. Dette kan være data i SAP eller i andre datakilder. Analyser kan også gjøres i Excel via Analysis for Office.

 

Vil du vite mer så ta kontakt for en nærmere prat eller presentasjon av mulighetene med Bouvet Insight to Action.
Eivind Martinsen
              
Eivind Martinsen
Mobil: 915 43 390
eivind.martinsen@bouvet.no

 

 


More news in the same category

Tags: bouvet, finance, analytics, it, hana, projects, supply chain