Bouvet styrker sin SAP satsing innen alle områder


Posted by Joakim Löves on 18/05/2020 10:05

I vår har Bouvet ansatt konsulenter innen Analytics, FICO, Vedlikehold, Utvikling, Basis og integrasjon. Les mer om de 8 erfarne SAP konsulentene som har blitt med på laget.

Balaji KeelokoppuBalaji Keelokoppu
Balaji har 13 års bred erfaring med SAP BI frontend. Blant verktøyene han har jobbet med er Webi, Xcelsius 2008, Lumira 1.6 og 2.0 og SAC. Hans hovedfokus har vært å utvikle dashboards basert på behov fra forretning for at de raskere skal kunne få oversikt og ta de riktige beslutningene. Dette har han oppnådd ved at han sammen med forretning har definert KPI’er basert på deres behov. Balaji kommer fra oppdrag hos Equinor i Stavanger hvor han har laget komplekse dashboards i Lumira for suply chaing management. Disse ble først utviklet i Design Studio 1.6 for deretter å bli migrert til Lumira 2.0 I den siste tiden har han jobbet med å konvertert disse videre til SAC ved bruk av analytical designer. Balaji har også bra erfaring I CSS,HTML and Java script.
 

Vineeth VargheseVineeth Varghese
Vineeth har 13 års erfaring med SAP-rådgivning. Vineeth har solid erfaring med masterdata migrasjonsprosjekter og jobbet mye med SAP MM, SAP PM, SAP PM, SAP DMS og SAP QM stamdata. Han har jobbet med material master, leverandør master, infoposter, kildeliste, kontrakter, utstyr, tekniskplass, arbeidsstationer, arbeidsplan, vedlikeholdsplan, dokumentsstyring, BOM, routing og inspeksjonsplaner. Han har jobbet med alle faser av et migrasjonsprosjekt inkludert datautrekk fra legacy systemer, rydding, kartlegging i excel-lasteark, verifisering av data og opplasting til ERP-system. Han har lang erfaring i SAP PM, SAP QM, SAP DMS og i SAP MM moduler og har nylig sertifisert seg som applikasjonskonlulent på S4/Hana Asset Managment. Vineeth har jobbet med SAP-implementeringer, utrullinger og applikasjonsstøtte i prosjekter. I løpet av sine SAP-prosjekter har han jobbet med bilindustri, matindustri, legemiddelindustri og gruveindustrier og har sterk prosesskunnskap på dette området. Vineeth har praktisk erfaring med SAP-tilpasning, konfigurasjon, testing, brukeropplæring, rydding og vedlikehold av stamdata. Han har også jobbet mye med SAP IdM, SolMan og i intergrasjoner med andre applikasjoner. Han er veldig proaktiv, omgjengelig og en kundeserviceorientert person å jobbe med. Han er utdannet sivilingeniør fra India og benytter norsk som arbeidsspråk.
 

Roland Zum BuschRoland Zum Busch
Roland har en utdannelse i siviløkonomi og en mastergrad i internasjonal ledelse med fokus på finans. Han har jobbet med ERP-systeme, hovedsakelig SAP, siden 2003. I sin karriere som ERP- og prosesskonsulent har han vært aktiv i prosjekter med både store og mellomstore bedrifter i flere ulike bransjer, blant annet Olje & Gass, Retail, Transport, Automotive, og Eiendom. Han har bodd i Norge siden 2009, og har samlet bred erfaring fra en god del norske virksomheter, både på prosess- og applikasjonssiden. Han har veldig godt kunnskap til både norske og internasjonale bokføringsregler og konsolideringsprinsipper.
I tillegg til norsk snakker han flytende tysk (som morsmål), engelsk og fransk.
Oppgavene i prosjektene som han deltok i har variert fra prosjektledelse og rådgivning innen kravdefinisjon, valg og implementering av ERP systemer, rapporteringsløsninger, konvertering og testledelse, kvalitetssikring, optimalisering av prosesser rund økonomistyring. Roland har også jobbet strategisk med Scorecard rapportering og Lean Management, mens han de siste årene har bygget nøkkel-kompetanse innenfor bank/ betalingsoppsett og bankkommunikasjon. 
I tillegg til SAP-sertifisering har han også sertifisering i BPMN (Aris-basert) og i Agile / Scrum metodologien.
 

Vivek AnandVivek Anand
Vivek er FICO konsulent og har over 14 år erfaring som konsulent. Han er utdannet innen IT, kommer fra India og har reist over land og jobbet med forskjellige kunder i forskjellige bransjer inkludert Olje & Gass, Engineering og Automotive.
Vivek har jobbet med SAP siden 2006 og har god kompetanse innen implementering av økonomi- og kontrollløsninger. I tillegg til Finance har han god kompetanse i integrering av Finance med andre moduler som SD, MM, PS og HR.
Med erfaring i prosjektledelse har Vivek håndtert forskjellige lokaliserings- og utrullingsprosjekter for kunder i forskjellige land.
Han er en omgjengelig og pålitelig person å jobbe med.
 

Arvind KumarArvind Kumar
Arvind er en SAP BW/BI konsulent med over 6 års erfaring hvor han mesteparten av tiden har jobbet for Equinor i Stavanger. Der har han blant annet jobbet med Integrated planning, BW 7.5 implementering og har også skaffet seg erfaring med RPA hvor han har satt opp løsning for å ta i bruk RPA for automatisering av rapportering av resultatregnskap og balanse. Hovedfokus har vært på SAP løsninger hvor han den siste tiden har jobbet med data modellering, Embedded Analytics i S4Hana, SAP BW4HANA og SAP Analytics Cloud.  Han har erfaring fra alle deler av et prosjekt fra scoping til utvikling og produksjonssetting og har også jobbet med drift og support. Arvind har god forståelse for prosessene som ligger til grunn for analysebehovet og har fungert som bindeledd mellom forretningsbrukere og leverandør av BW applikasjonstjenester.
 

Vincent CogtasVincent Cogtas
Vincent er en SAP Utvikler med 10 års erfaring som utvikler i forskjellige selskap hovedsakelig innenfor bank og finans bransjen. Han har fremragende kompetanse på å implementere moderne prinsipper for applikasjonsdesign og utvikling, og har gjennom sin lange erfaring utviklet etter objektorientert paradigme. Vincent har global erfaring med arbeid for flere Kunder og kollegaer i Europa, USA og Asia og Stillehavsland. Han har jobbet i og koordinert oppgaver mellom flere team som håndterer applikasjonsforvaltning og support ved hjelp av ITIL-metodikk. Gjennom arbeidet hos flere av hans Kunder, har Vincent også lang erfaring fra Abap utvikling på SAP HANA teknologien.
 

Sakthivel SivaguruSakthivel Sivaguru
Sakthivel begynte i Bouvet 1. april som SAP Basis ressurs. Han har jobbet som SAP Basis konsulent i selskapet LTI og har 6 års erfaring på området. Sakthi har jobbet i LTI i flere land og har erfaring fra mange forskjellige Kunder verden over, blant annet Nets i Norge. Han har vært involvert i mange forskjellige prosjekter med globale kunder og Sakthi har blant annet erfaring med S/4HANA, migreringer, oppgraderinger i tillegg til normalt drift og vedlikeholdsarbeid. I tillegg har også Sakthi erfaring fra implementering av RPA løsninger for noen Kunder.
 

Pallavi KarriPallavi Karri
Pallavi er en SAP Cloud Platform Integration konsulent med 4 års erfaring som SAP CPI konsulent og SAP C4C konsulent. Pallavi har god integrasjonserfaring med å bygge tilpassede integrasjoner og har deltatt i prosjekter for å integrere SAP Marketing løsningen med diverse andre omkringliggende applikasjoner. I tillegg har Pallavi kompetanse og erfaring med oppsett, konfigurasjon, vedlikehold og monitorering av SAP PI (onpremise versjonen av SAP sin integrasjonsløsning).


Bouvet


More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, it, hana, projects, supply chain