Bør du investere i SAP IAM nå eller vente?


Posted by Joakim Löves on 21/11/2019 15:02

Bør du investere i SAP IAM nå eller vente?

SAP Intelligent Asset Management – 2019 Madrid: Tom Raftery: “Optimizing for People, Planet and Profit”.

SAP Intelligent Asset Management Suite er et nytt sett av løsninger for digital tilnærming til SAP Enterprise Asset Management. SAP Intelligent Asset Management består fem skybaserte løsninger i den samlede SAP EAM-porteføljen.

S5 Consulting har vært på SAP Intelligent Asset Managment konferansen i Madrid, for å lære mer om dette, for å kunne gi våre kunder og partnere anbefaling i forhold til dette. 

i S5 har vi klare anbefalinger. Les mer om dette på vår hjemmeside: https://www.s5consulting.no/sapiam

Er du interessert i SAP IAM? - kontakt Stian Windsland:
+47 40 20 40 76 | stian@s5con.no | www.s5consulting.no 

 

S5


More news in the same category

Tags: it, hana, projects, s5 consulting