CCB Subsea AS har valgt SAP S/4HANA Cloud Public Edition og Sopra Steria


Posted by Eva-Maria Fahrer on 20/03/2024 20:27

Sopra Sterias tilnærming til valg av ERP-system ga oss trygghet i at SAP S/4HANA Cloud Public Edition var det rette systemet for oss.

Sopra Steria har foreslått løsninger som vil være svært verdifulle for oss. De gjennomførte en grundig og omfattende Discover-fase der de viste en dyp forståelse for våre forretningsbehov. Vi har tillit til at anbefalingene de kommer med, er nøye gjennomtenkt, og dette har gjort oss i stand til å ta beslutninger basert på anbefalingene deres.

Vi har en felles forståelse for at vi gjør dette prosjektet sammen, og at vi er avhengig av hverandre for å oppnå felles suksess, sier Cecilie Sælen, CEO, CCB Subsea ASCCB Subsea AS er en systemuavhengig leverandør av undervanns vedlikeholdstjenester, engineering, utvikling og produksjon av produkter, og operasjoner offshore. Selskapet er en pioner innen sektoren, og opplever sterk vekst i etterspørselen av tjenestene sine.

De har blitt kjent i markedet for høy kvalitet, Lean gjennomføring og forutsigbare leveranser. Siden etableringen i 2016 har de utvidet både tjenesteporteføljen og kapasiteten; de tilbyr alt fra lagringsvedlikehold av undervannsverktøy til full resertifisering av brønnkontrollutstyr – og videre studier, design og engineering til produksjon av produkter, og planlegging og gjennomføring av operasjoner offshore.  

CCB Subsea AS er en del av CCB-konsernet og er et knutepunkt for alle undervannstjenester på konsernets lokasjoner i inn- og utland.   Etablert i 2016 og har hovedkontor på Ågotnes utenfor Bergen. For å imøtekomme økende etterspørsel fra kundene var det nødvendig for CCB Subsea AS å vurdere hvordan IT bedre kunne løse dagens og fremtidige forretningsbehov med fokus på god ressursutnyttelse. Med mål om å oppnå høyere effektivitet og bedre grad av kontroll på virksomheten har CCB Subsea AS valgt SAP S/4HANA Cloud Public Edition som sitt ERP-system. 

CCB Subsea AS mener at det nye skybaserte ERP-systemet vil kunne gi stor verdi både i tid, kost og kvalitet med følgende gevinster: 

  • Høyere effektivitet
  • Bedre innsikt og beslutningsstøtte
  • Bedre informasjonsflyt og samarbeid
  • Redusert risiko for feil
  • Enkelt å skalere 
  • Kostnadsbesparelse  

Les hele historien på linken her: Sopra Steria
 

Anne HolmeSpørsmål? 
Ta kontakt med Anne Holme


Leder, SAP
99 29 73 11

 

 

 

 

 

More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, it, hana, projects, logistics