Data er nøkkelen for å lykkes med bærekraft i varehandelen


Posted by Bernt Bakken on 27/01/2022 11:28

Cognizant

Yngre generasjoner krever bærekraftige produkter og løsninger. Veien til omstilling handler om holdninger og smart digital endring. 

Bærekraft er megatrenden i alle næringer, og handelsnæringen er viktig for at Norge skal nå sine klimamål. Ifølge regjeringen.no er varehandelen ansvarlig for ni prosent av den samlede verdiskapingen på fastlandet, og er en betydelig arbeidsgiver med 370.000 ansatte i over 71.000 virksomheter.

Les mer om dette og Cognizant sitt samarbeid med Pearl i Shahid Skar (Norgessjef i Cognizant) sitt blogg innlegg.
 

Cognizant


More news in the same category

Tags: cognizant, cx, retail, supply chain