Deloitte trapper opp satsningen på SAP i Norge


Posted by Joakim Löves on 26/08/2020 08:46

Deloitte trapper opp satsningen på SAP i Norge, og ved å lese denne artikkelen vil SBN sine medlemmer få en bedre forståelse om hva Deloitte kan bidra med på SAP-området.

Gjennom både SAP sine egne kåringer og Gartners Magic Quadrant viser Deloitte seg som en ledende SAP-aktør, men det har i lengre tid vært relativt stille fra Deloitte i det norske SAP-markedet. Enkelte tenker kanskje på Deloitte som et hus med mange revisorer, advokater og lignende, men de er gjennom sin konsulentvirksomhet også en av verdens største SAP hus med over 23 000 SAP ressurser globalt.

SAP er nå definert som en satsning på tvers av forretningsområdene i Deloitte og Jason Rowe, ansvarlig partner i Norge, gir oss følgende begrunnelse: Vi opplever at leveransene av SAP prosjekter i det norske markedet bærer stort preg av ren systemimplementering. Vi mener at Deloittes tilnærming til SAP er unik, på den måten at vi kombinerer sterk kompetanse på hvordan SAP fungerer med dyp kompetanse innen forskjellige bransjer og fagområder. Våre SAP-team kan eksempelvis bestå av innkjøpsrådgivere, skatteeksperter, psykologer, i tillegg til SAP-guruer. Disse tverrfaglige teamene mener vi kan levere en større verdi for våre kunder.

Erik Andresen er nylig hentet inn som leder for Deloittes SAP konsulenttjenester i Norge. Erik forklarer at den tverrfaglige kompetansen, kombinert med erfaringer fra Deloittes 213 SAP S/4 HANA implementeringer, blir brukt til å bygge egne pre-konfigurerte løsninger som Deloitte tilbyr kunder. Ved å gå ut ifra pre-konfigurerte løsninger, istedenfor å bygge løsninger basert på det legacy systemet kunden har, blir spørsmålet hvordan kunden kan tilpasse seg løsningen. Det gir oss mulighet til å fokusere på hvilke muligheter den nye løsningen kan gi kunden, og her er forretningstransformasjon nøkkelen. Forretningen må tilpasse seg nye måter å jobbe på og det gjør endringsledelsesfaget viktig. Der er vi også gode i Deloitte.

Når vi spør hvordan SAP-området i Deloitte Norge skal bygges er svaret klart. I Deloitte samarbeider vi tett på tvers av landegrenser. Oppbygningen av SAP gjøres på et nordisk nivå, for å sikre tilstrekkelig spesialisering, og vi tar med oss erfaringer og kompetanse fra kollegaer utenfor Norden. Vi vil med andre ord bygge på den ledende posisjonen vi har fått globalt gjennom tre tiår som SAP partner.

Sammen med Deloitte vil det fremover bli avholdt flere webinarer innen S/4 HANA fokusgruppe, så følg med på nettsiden. Samtidig vil Deloitte, som platinum sponsor, holde flere innlegg under SBN konferansen i oktober.
 

Jason Rowe
Jason Rowe
jrowe@deloitte.no
+47 952 68 725
Erik Andresen
Erik Andresen
erandresen@deloitte.no
+47 95 70 76 44

Deloitte


 


More news in the same category

Tags: deloitte, finance, analytics, it, hana, projects