DFØ har signert kontrakt med itelligence om å innføre et felles HR-system for staten


Posted by Joakim Löves on 23/06/2020 14:20

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har signert kontrakt med itelligence om å innføre et felles HR-system for staten. Kontrakten som strekker seg over fem år, har en samlet verdi på 60-100 millioner kroner. Løsningen vil bli tilbudt til alle DFØs kunder – cirka 200 offentlige virksomheter med opp til 300 000 brukere. Et felles HR-system fra DFØ skal bidra til at HR-avdelingene i staten blir mer datadrevne, og digital systemstøtte vil også bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene sine.

Systemet skal rulles ut over flere år, og DFØ starter på en basisløsning med rekruttering og personal- og organisasjonsadminsitrasjon. Målet er at løsningen etter hvert også skal tilby funksjonalitet innenfor onboarding, kompetanseutvikling, medarbeideroppfølging, læring og kurs samt HR analyse.
– Vi er svært fornøyde og stolte med tildelingen og ser frem til et godt samarbeid med DFØ i utviklingen av deres nye digitale HR-plattform, sier Morten Arnesen, administrerende direktør i itelligence Norge.

Link: https://itelligencegroup.com/no/local-blog/direktoratet-for-forvaltning-og-okonomistyring-har-signert-kontrakt-med-itelligence-om-a-innfore-et-felles-hr-system-for-staten/

itelligence DFØ
Bjørn Sæstad, divisjonsdirektør i DFØ og Morten Arnesen, adm.dir i itelligence ser frem til et godt samarbeid i utviklingen av DFØs HR-løsning.


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, it, hana, projects, ntt data business solutions