Digital Transformasjon - 4 av 10 bedrifter prioriterer ikke digitalisering


Posted by Eva-Maria Fahrer on 09/01/2020 12:03

Nesten halvparten (43%)  av norske bedrifter prioriterer ikke digitalisering i henhold til undersøkelsen Visma Digital Index 2019, der ledere og andre sentrale ansatte har vurdert digitaliseringsgraden i egen bedrift. IKT-Norge er blant dem som mener at dette er svært bekymringsfullt.
 
Visma Digital Index gjennomføres for tredje år på rad og det positive for norske bedrifter er at digitaliseringsgraden øker fra 47 % i 2018 til 54 % i 2019. Digitaliseringsgraden baserer seg på i hvilket omfang norske bedrifter har digitalisert 13 sentrale økonomiske og administrative prosesser. I tillegg har undersøkelsen kartlagt rammer og forutsetninger for digitalisering som blant annet hindringer, drivere, kompetansebehov og konkurransekraft.
 
Undersøkelsen viser at norske bedrifter stadig digitaliserer flere prosesser, dog ikke fort nok og utfordringene er mange, men mulighetene er enda flere.
 
 Digitalisering handler om hvordan vi kan jobbe smartere ved å endre, forenkle, standardisere og automatisere måten vi jobber på gjennom bruk av teknologi.
 
Med tanke på at undersøkelsen nok ikke speiler et normalisert tverrsnitt av norske bedrifter, undersøkelsen er gjort blant Visma's kunder og dekker eksempelvis ikke store virksomheter innen energisektoren (olje/gass/vind), må resultatet tolkes deretter, men den viser interessante indikasjoner på at økonomifunksjonen i mange selskaper har nok å ta tak i. 
 
Av de 13 prosessene som er med i undersøkelsen overrasker det antagelig ikke at purring og inkasso ligger nederst på listen og kanskje er ikke disse prosessene de viktigste for store norske kunder med SAP, men at utlegg og reiseregninger eksempelvis ligger såpass langt ned på listen burde overraske. Det er vel heller ikke overraskende at det fortsatt er mange som mottar og sender analoge eller halvveis digitale fakturaer som må scannes og tolkes i dertil egnede systemer, til tross for at mange norske regnskapssystemer faktisk har løsninger for e-faktura som standard. Alle som vet hva det betyr å motta inngående fakturaer med ferdigutfylte standard felt og med konteringsforslag vet å sette pris på dette og hva det betyr av besparelser. Her er det viktig for våre medlemmer i brukerforeningen å følge opp det som skjer med SAP Document Compliance basert på Peppol. 

 

Kanskje enda viktigere er det å se på hva som danner de viktigste hindringene for digitalisering av forretningsadministrative prosesser i virksomhetene. At prioriteringer kommer så langt opp på listen antyder at bedriften mangler kunnskap om de mulighetene som teknologi kan gi og kanskje også ikke erkjenner sammenhengen mellom lønnsomhet og digitaliseringsgrad. Sammenholdt med kostnader som viktig element, kan dette igjen tyde på at mange bedrifter har mer fokus på hva det koster enn hva man faktisk kan oppnå og hva verdien av dette kan og vil være nå og i fremtiden. Her er det kanskje mange blant våre medlemmer som kjenner seg igjen når det gjelder spørsmålet om migrering til SAP S/4 Hana og hva konkrete gevinster vil og kan være gjennom real-time finance og mer automatiserte forretningsprosesser. 
At også andre forutsetninger og rammer kan være av stor betydning, som særlig digital kompetanse, endringskultur og ikke minst digital ledelse fremgår også i andre undersøkelser. Digital kompetanse i ledelsen påpekes også som særlig viktig og hvis toppledelsen ikke er på ballen, så må i det minste CFO forstå sin nye rolle som pådriver for digitalisering og digital transformasjon i egen bedrift. Se f.eks. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/reinventing-the-cfo-for-the-digital-age
 

Interessant er det også å merke seg at, basert på nedenstående tabell, så er bedriftene mer opptatt av å løpe fortere enn å løpe smart:

De to første svarene indikerer nettopp at man erkjenner at det er potensialer i å forenkle og automatisere egne prosesser og det kan være viktig nok, mens fokus på verdiskapning og kanskje andre måter å levere tjenestene på, kommer lenger ned på listen.
 
Hvis du vil studere undersøkelsen i detalj og her er det faktisk en del gode tips å hente, så finner du denne her => https://www.visma.no/digital-index/

 

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@sbn.no
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad
 


More news in the same category

Tags: finance, analytics