Elektronisk innsending av MVA fra ditt SAP-system - din stemme teller!


Posted by Didrik Arstad on 08/12/2022 12:02

For om mulig å kunne påskynde utviklingen av elektronisk innsending av den nye MVA-meldingen fra ditt SAP-system, har ConocoPhillips ved Janne Moe på vegne av Fellesskapet opprettet en request for prioritering av en slik løsning via Customer Influence Programmet i SAP.
Elektronisk innsending av MVA

Nå er det opp til oss andre som har stemmerett å gi dette forslag vår stemme (Vote) og det kan du gjøre her Improvement Request Details -  Improvement Request Details - Customer Influence (sap.com)

Husk at kanskje må noen av dere få tillatelse eller autorisasjon fra administrator av tilgangene til SAP for at du kan gjøre dette, men det er viktig for den videre behandlingen av denne "request" at så mange av våre medlemmer stemmer for forslaget som mulig.


Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 90562921
da@adfahrer.com
LinkedIn

 

 


More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge