Elektronisk innsending av MVA fra SAP - en oppfølging og anmodning


Posted by Didrik Arstad on 05/12/2022 11:09

For kort tid siden skrev vi under denne rubrikken at elektronisk innsending og signering av den nye MVA-meldingen fra SAP trolig vil bli utsatt til 2024 og at hovedårsaken til dette er at per i dag  er det ikke et lovkrav fra Norske Myndigheter at dette må gjøres p.t.. 

For om mulig å kunne påskynde utviklingen av en slik løsning, ba vi derfor alle våre medlemmer om konkret tilbakespill om hvor viktig og hvorfor prioritering av elektronisk innsending og signering i SAP av den nye MVA-meldingen er viktig for deres selskap. 

På basis av noen relativt få tilbakespill, sendte SBN på vegne av sine medlemmer en anmodning til lokaliseringsansvarlig i SAP Norge om å legge frem våre ønsker for det globale teamet i SAP for Document and Reporting Compliance. 

Ingjerd Aamodt, lokaliseringsansvarlig bl.a. for Norge, sier i en epost at våre argumenter allerede er blitt formidlet til det globale temaet/produkteierne og i tillegg skriver hun: 

"Det er nå engang slik at påtrykk, som kommer fra kundene direkte, slår mye hardere enn om jeg gjentar at kundene ønsker dette.
Jeg vil påstå at bruk av Customer Influence programmet vil gi norske kunder en mye tydeligere stemme, enn om dette kommer fra meg.
Dette er noe Document and Compliance teamet bruker, og ser på ift prioriteringer gjort av kunder. Og at ingen norske kunder har opprettet en sak rundt elektronisk innsending ennå, brukes mot oss som manglende interesse."

Jeg vil derfor innstendig i fellesskapets interesse anmode alle selskapene om å benytte denne muligheten til å påvirke prioriteringene av elektronisk innsending av MVA gjennom Customer Influence Programmet i SAP =>  
Influence Opportunity Homepage - Customer Influence (sap.com)

Her er det nok at ett av selskapene i SBN legger inn en anmodning (Request) og at alle andre påfølgende selskaper stemmer på denne anmodningen. 

Et forslag kan kanskje være at ConocoPhillips ved Janne Moe (JanneKristin.Moe@conocophillips.com) lager en slik Request. Vi i SBN kan eventuelt henvise til denne, når den er lagt inn og oppfordre alle dere andre til å stemme for denne endringen. 
Her som ellers i livet, "No Pain, No Gain", så det krever litt av alle i Brukerfellesskapet, men det kan kanskje være verdt å få denne forenklingen på plass så fort som mulig. 


Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 90562921
da@adfahrer.com
LinkedIn

 

 


More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge