Elektronisk innsending av MVA fra SAP - er det viktig for deg og ditt selskap?


Posted by Didrik Arstad on 10/11/2022 09:06

Under webinaret siste fredag med tittelen "Update on Localization Norway" fremkom det at elektronisk innsending av den nye MVA-meldingen fra SAP trolig vil bli utsatt til 2024 og hovedårsaken er at dette per i dag ikke er et lovkrav fra Norske Myndigheter. 

MVA SAP

Derfor var det noen av deltakerne på webinaret som stilte spørsmål om det var noe SBN og medlemmene eventuelt sammen kunne gjøre for å påskynde utviklingen av en slik løsning.
Vi har derfor allerede bedt deltakerne på webinaret om innspill til prioritering av elektronisk innsending av den nye MVA-meldingen. 
Deretter vil SBN på vegne av sine medlemmer samle disse "stemmene" og argumentene og forelegge dette innspillet for Styret i SBN, før vi på vegne av medlemmene retter en henvendelse til SAP Norge om de kan fremme vår sak om å prioritere akkurat elektronisk innsending så snart som mulig. Hvis en samlet kundemasse av SAP i Norge fremmer dette som så viktig for seg og sine virksomheter, så kan det være at vi kan få løftet saken prioriteringsmessig i det globale teamet som jobber med SAP Document and Reporting Compliance. Per i dag leveres 75% av alle MVA-meldinger elektronisk fra ulike ERP-systemer ifølge opplysninger fra Skattemyndighetene.

Hvis du og ditt selskap har sterke ønsker om at den nye mva-meldingen bør kunne sendes elektronisk fra ditt SAP-system, så send et par ord om dette samt ditt selskaps argumentasjon  til undertegnede innen 18. november 2022.
 

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 90562921
da@adfahrer.com
LinkedIn

 

More news in the same category

Tags: sap, sap knowledge