Enter Kompetanse AS – nytt ERP-system optimerer forretningen


Posted by Joakim Löves on 20/05/2019 09:31



Arbeids- og inkluderingsbedriften Enter Kompetanse AS har gjennomgått store forandringer de siste 10 årene, og effektivisering og automatisering har gjort dem bedre rustet til å møte de utfordringene en digitalisert hverdag fører med seg. Markedet krever kortere leveringstider, og siden 2008 har bedriften effektivisert leveringstiden med over 3 uker innenfor enkelte områder.

Enter Kompetanse har evaluert alle egne prosesser i organisasjonen og gjennomført tiltak fortløpende i tråd med kundenes forventninger. Nøkkelen har vært å i større grad finjustere alle prosesser. Enter Kompetanse setter store krav til seg selv og systemene de jobber med, og målet med hver forbedringsprosess er å øke produktiviteten med 10–20 % pr. operasjon.

Les hele historien om hvordan itelligence har bistått Enter Kompetanse med implementering av nytt system – SAP Business ByDesign.


More news in the same category

Tags: it, hana, projects, ntt data business solutions