Faggruppe for SAP Analytics Cloud (SAC) - trenger en ny primus motor - er det deg?


Posted by Didrik Arstad on 17/11/2022 08:38

Faggruppe for SAC eller som den kalles i engelsk versjon Special Interest Group (SIG for SAC) har som formål å drive læring og kunnskapsdeling i implementering, bruk og utnyttelse av SAP Analytics Cloud for kunder av SAP. 
Gruppen ble opprettet for noen år siden som følge av stor interesse for SAC blant medlemmene, da SAC ble introdusert som et strategisk produkt fra SAP på Analytics.


Frem til nå har Sveinar Urstad, Principal Analyst F&C Business Architecture & Processes, FC FAS DAP i Equinor vært Primus Motor for gruppen. Men Sveinar har sett seg nødt til å overlate roret til neste mann eller kvinne, som følge av stort engasjement og arbeidspress bl.a. i forbindelse med Equinors NextGen-prosjekt. 

Oppgaven er først og fremst å være en faglig pådriver og rådgiver for innhold og aktivitet i gruppen og særlig programmet for den årlige faggruppedagen for SAC, mens SBN ivaretar rollen som tilrettelegger og sekretariat.

Hensikten med gruppen er å komme kanskje enda tettere på hva deler av vårt brukerfelleskap gjør, tenker og vurderer på området Analytics og særlig SAC. Utviklingen og betydningen av SAC blir bare større dag for dag. 
Å skape et nettverk av praktiserende brukere og tilretteleggere innen SAC håper vi også kan bli viktig for medlemmene av SBN.

Gruppen vil i tillegg til SAC som produkt, ha fokus på SAP Analytics Strategi, Embedded Analytics og Self Service Reporting, vi vil høre om Planning i SAC, om Augmented Analytics og hva SAP Data Warehouse Cloud kan komme til å bety for hele området rapportering og analytics og forholdet til BW og BW4/Hana og reisen til Skyen via BW Bridge, for å nevne spekteret av temaer. Vi vil også snakke om hvordan man lykkes med implementering og utfordringen mange selskaper har med en organisasjon som ofte er veldig excel-basert. 

Hvis du er villig til og interessert i å være primus motor for å skape et fruktbart miljø for  kunnskapsdeling og læring når det gjelder SAP Analytics Cloud, gi meg beskjed så snart som mulig og helst innen utgangen av November.


Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance & Analytics
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 90562921
da@adfahrer.com
LinkedIn

 


More news in the same category

Tags: finance, analytics