Faggruppe SAP Analytics Cloud


Posted by Eva-Maria Fahrer on 16/10/2019 07:25

Faggruppe SAC - et tilbud til deg som er interessert i Analytics og SAP Analytics Cloud - vi møtes på SBN Høstkonferansen 23. og 24. oktober 2019


(Sveinar Urstad Equinor, Juni 2019)

I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling ser vi verdien av mindre faggrupper eller SIG (Special Interest Groups), som kan bidra til verdifull læring og erfaringsutveksling for våre medlemmer.  I SBN ønsker vi å være arena/hjemmebane for slike grupper med tanke på å oppfylle vårt overordnede mandat, nemlig å bidra til at våre medlemmer får mest mulig ut av sine SAP-systemer samt styrke verdien av medlemskapet for våre medlemmer. SBN kan stille sin Web-møteløsning til gruppens disposisjon og i vår nye Web-løsning vil det bli enklere å dele informasjon og samarbeide elektronisk. Vi vet også at det finnes uformelle nettverk blant våre medlemmer som dyrker felles interesser og nytte innen både fag og funksjoner/roller eller også datasystemer. Eksempel på en slik gruppe er faggruppe for R2R, som har sin basis i et uformelt nettverk knyttet til selskaper og medlemmer av SBN som bruker Blackline til støtte i sin Closing-prosess. 

Didrik Arstad fra SBN har i 2 ulike møter, hhv i desember i 2018 og i juni i 2019 luftet stemningen for å etablere en faggruppe for SAC.
Vi tenker oss følgende mandat for faggruppe for SAC:

 "Å drive læring og kunnskapsdeling i implementering, bruk og utnyttelse av SAP Analytics Cloud for kunder av SAP. "

 Sveinar Urstad, Principal Analyst hos Equinor, har påtatt seg vervet med å være primus motor
 
Alle medlemmer av SBN og alle som har interesse av SAC, enten man har SAC eller lignende systemer eller vurderer å se nærmere på dette, kan melde sin interesse. Faggruppen vil selv på sitt første ordinære møte, sette rammen for frekvens og lage en plan for året med tanke på innhold og bidrag samt temaer av interesse.  

Dette første møtet avholdes på årets høstkonferanse 24. oktober 2019. Senere møter holdes gjerne hos ett av de deltagende selskapene. Det er mulig å delta via nettmøte. Det er primus motor som sammen med SBN og deltagerne lager forslag til agenda for neste møte.
 
 
Her er det ingen grunn til å være beskjeden, vi håper og tror at dette svært aktuelle temaet kan ha stor interesse for mange av dere og vi ber om interesserte henvender seg enten til Sveinar eller undertegnede på nedenstående epostadresse innen SBN's høstkonferanse 23. - 24. Oktober 2019.
 
Sveinar Urstad => surs(@)equinor.com ->OBS! Ta bort ( )
Didrik Arstad => didrik.arstad(@)adfahrer.com->OBS! Ta bort ( )
 
Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge
 
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad(@)adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad


More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge