Fra 1. april 2021 blir itelligence til NTT DATA Business Solutions


Posted by Eva-Maria Fahrer on 30/03/2021 13:35

itelligence skifter navn 1. april 2021. Med navneskiftet, fra itelligence til NTT DATA Business Solutions, blir virksomheten knyttet nærmere til den globale NTT DATA-gruppen, som den er en del av. Dette steget er en del av et stort globalt vekstinitiativ fra NTT DATA.
 
Fornyelse og utvikling er veien å gå. Som en av SAPs største partnere globalt, vil itelligence operere under det nye navnet NTT DATA Business Solutions fra 1. april 2021. Navneskiftet innebærer en økt kunnskapsoverføring og synergieffekter innen NTT DATA-gruppen, som virksomheten er en del av – noe som vil komme kundene til gode.
 
itelligence AS har de siste årene hatt et særskilt fokus på kunder med tunge produksjons- og forsyningskjeder, og har flere store prosjekter bak seg. Samtidig har selskapet blitt en sentral leverandør av prosess – og teknologistøtte til HR-prosessene hos flere av Norges største virksomheter. Når selskapet nå skifter navn, er det for å knytte seg nærmere NTT DATA-gruppen.
 
NTT DATA Business Solutions forblir en frittstående del innen NTT DATA med hovedkontor i Bielefeld, Tyskland, og med mer enn 10 000 ansatte fordelt på kontorer i 30 land. Virksomheten har en stor portefølje basert på SAP-produkter og løsninger, og hjelper daglig sine kunder i deres transformasjon mot en Intelligent Enterprise.


 
Morten Arnesen, NTT DATA Business Solutions direktør i Norge, sier følgende:
 
– Som NTT DATA Business Solutions er vi knyttet nærmere til den globale NTT DATA-gruppen, og kan øke takten på den digitale transformasjon for våre kunder. Vi vil dra fordel av dette initiativet, og derfor planlegger vi å ansette flere og utvide mulighetene for en internasjonal karriere for våre medarbeidere. Vi er overbevist om at vårt navneskifte kommer til å få stor verdi, både for våre ansatte og samarbeidspartnere.

Media contact Nordics
Head of Marketing Nordic region, Jane Magni Staxen, NTT DATA Business Solutions, Stamholmen 155, 2650 Hvidovre, Denmark, T: +4525438880,
E-mail: jane.staxen@nttdata.com


Media contact international
Head of Corporate Communications, Silvia Dicke, NTT DATA Business Solutions, Königsbreede 1
33605 Bielefeld, Germany, T: +49 (0) 521 / 9 14 48 – 107,
E-mail: silvia.dicke@nttdata.com 

 

NTT DATA Business Solutions


More news in the same category

Tags: cx, retail, finance, analytics, it, hana, projects, ntt data business solutions, supply chain