Gratulerer til Helse Midt-Norge og IBM


Posted by Eva-Maria Fahrer on 04/12/2019 15:40

Som vi rapporterte for en uke siden
Helse Midt-Norge med support fra IBM var bronsevinner av
SAP Nordic Quality Awards 2019.

Prosjektet var presentert på vår S/4 dag i mai av Tatyana Grønlien, prosjektlederen fra Helse Midt-Norge og SAP.
Se bilde, og her er en link til eventet

 

 

IBM hadde dette å si om prosjektet: 

 • Konverteringsprosjektet startet i mai 2018 og gikk formelt live 17 desember 2018 - altså ca. 7 måneder. Alt ble gjennomført i overensstemmelse med avtalt prosjektplan
 • Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Helse Midt-Norge(HMN), SAP og IBM
 • HMN hadde det overordnede ansvaret i prosjektet
 • SAP leverte den faktiske konverteringen
 • IBM leverte Basis, ABAP og funksjonelle ressurser for feilretting
 • Oppgraderingen ble levert på tvers av landegrensene (Romania, Portugal, Filippinene, Norge). Til tross for at kommunikasjonsutfordringene i et slikt prosjekt kan være betydelige, gikk dette nesten sømløst. Geografisk avstand og tidsdifferanser påvirket i liten grad prosjektet, og til tider var tidsdifferansene en fordel
 • Som for alle slike prosjekter dukket det opp noen utfordringer i etterkant av migreringen. Disse ble fortløpende fulgt opp i uken etter migreringen gjennom julen 2018
 • Samarbeidet mellom de tre partene HMN, SAP og IBM var meget godt og det ble etablert en godt integrert prosjektorganisasjon.

 

Motivasjon for prosjektet

Påfølgende implementering i forsyningskjeden «Legemidler» har startet høsten 2017 med forventet avslutning i 2020. (K2-prosjektet):

 • S/4 HANA gir annen type funksjonalitet og fleksibilitet, og det er en fordel at planlagt nyutvikling skjer på den nyeste plattformen
 • ECC blir ikke supportert etter 2025
 • HMN har behov for å forenkle brukergrensesnittet for de største, men også «teknisk» svakeste brukergruppene –Fiori er veien å gå.

 

 

Input from IBM on the SAP Quality Awards has been put into context and converted into this article.
Do you have comments or ideas please get in contact: mb(at)sbn.no or phone +47 917 11 593

 


More news in the same category

Tags: it, hana, projects