Har du tilrettelagt for Coronarelatert fravær i SAP HCM?


Posted by Joakim Löves on 19/03/2020 08:54

Sariba

Vi befinner oss alle i en uvanlig situasjon, en situasjon som krever mye av oss både privat og på jobb. Det at vi har måtte innføre begrep som «hjemmeskole» og «hjemmebarnehage» har ført til at det å jobbe fulltid kan være krevende. Har du tilrettelagt for Coronarelatert fravær i SAP HCM?

Mange arbeidsgivere må ta i bruk permittering for å sikre økonomien i sin bedrift. De aller fleste har på et tidspunkt ansatte i karantene.
Dette er en ny, og ukjent situasjon for oss alle. For å hjelpe oss gjennom dette, vil staten innføre flere økonomiske ordninger du som arbeidsgiver kan ta i bruk. Målet er å hjelpe deg med å sikre økonomien i din bedrift, samtidig som du tar vare på dine ansatte.

For deg som arbeidsgiver betyr det at du må tilrettelegge for dette, både rent praktisk, men også systemteknisk. Den nye typen fravær må både registreres og følges opp, slik at du ser hele bildet.

For at du skal kunne fokusere på det som er viktig for deg, dine ansatte og ditt selskap, hjelper vi deg med det systemtekniske. Om du skulle trenge nye fraværskoder, nye lønnsarter eller et oppsett for oppfølging av permittering, så hjelper vi deg selvsagt med alt coronarelatert fravær i SAP HCM.

Uansett hva du skulle trenge, er du velkommen til å kontakte Marita Johansen for mer informasjon.

Sariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba