Her er noen tekniske medlemsspørsmål. Har du svar?


Posted by Eva-Maria Fahrer on 27/11/2023 16:30

Nytt forum med noen tekniske spørsmål
 

 1. Har noen erfaring med å bytte ut NAST med BRF+ for PO Output managment i S/4HANA?
 2. Har noen erfaring med å få tak i cXML filen som genereres i BRF+ når ‘XML’ er valgt for PO output (som egentlig bare kan sendes til Ariba) for evt å kunne mappe den til et annet format som for eksempel Peppol?
 3. Har noen prøvd å sette opp Ariba Sourcing (Contract) mot ECC og S/4HANA i parallell for en interim periode?
 4. Har noen prøvd å sette opp SRM mot ECC og S/4HANA i parallell for en interim periode?
 5. Har noen prøvd å integrere Ariba mot et system som ikke er SAP for å opprette Ariba kontraktsdata og items i eksternt/3parts system og i tillegg opprette/oppdatere items i Ariba fra eksternt system?
 6. Har noen testet ut Lean Services med hierarki i S/4HANA On prem release 2022? Hvis ja, har dette funksjonalitet som kan erstatte Service Master?
 7. Har noen prøvd å aktivere Lean Services i et system (for eksempel S/4 Hana) og Service Master i et annet system (for eksempel ECC) og så prøvd å kjøre parallelle grensesnitt (for eksempel Ariba eller SRM ), rapportering ol. mot begge systemene?
 8. Har noen erfaring med å bruke SAP Personas på toppen av en SAP GUI transaksjon (eks ME21N) der custom fields er generert på ny måte med Fiori appen ‘Custom fields’ (Key user extensibility)? I standard kommer alle customs fields i en lang rotete kolonne på en ny tab som heter ‘Custom fields’ og eneste opsjon for å gjøre det mer brukervennlig her er å bruke SAP Personas er vi blitt fortalt
 9. Har noen erfaring med å bytte ut PI eller Biztalk som Middleware med BTP CPI ?
 10. Vi har funnet ut at når vi legger inn en CDS view extension (for OData services) så blir ikke value help/search help hensyntatt for feltet vi legger inn. Har noen funnet en lur workaround ? Vår erfaring ned Key user extensibility er at vi ofte stanger borti problemstillinger som gjør at koden ikke blir så clean til slutt allikevel.
 11.  Har noen konvertert SAP scripts over til Adobe Forms i S/4 HANA og hvor komplisert og tidkrevende var dette i så fall? 

To reply use this link and this password 1-SBN-UG-2023

( Or copy paste the questions and reply to SBN in an e-mail)

 

EM fahrerPosted by EMF. Sent to SBN by member company in the tranformation journey

 


More news in the same category

Tags: it, hana, projects