Hvordan få best mulig nytte av din SuccessFactors investering?


Posted by Bernt Bakken on 27/05/2020 13:29

SBN og SAP inviterer til en spennende ‘live’ samtale mellom Camilla Pedersen (Service coordinator - SAP HCM, SuccessFactors i NorgesGruppen) og Ralf Wagner (Vice President HCM Solution Manager i SAP) med fokus på HR i tider som stadig er i endring. Denne samtalen er et resultat av at SAP ønsker tettere kontakt med kundene og at Camilla i mars deltok på et ‘SAPeksperten’-møte som SBN hadde sammen med andre SAP brukerforeninger. Der hadde Camilla en del interessante spørsmål som det var ønske å gå dypere inn i.

Her er noen av temaene som vil bli berørt i samtalen:

  • Litt om NorgesGruppen. Hvordan blir de påvirket av COVID-19?
  • Litt om SAP HCM/SF visjoner.  
  • Som kunde - på hvilke måter kan vi være med å påvirke utviklingen SF?
  • SAP-kundeengasjementsteam. Hvordan kan vi bruke teamet og ressursene deres for å skape mest mulig verdi?
  • Effektiv bruk av SAP sine støttefunksjoner for SAP / JAM
  • Hvordan kan vi få en oversikt over mulighetene i løsningene vi har implementert, og sikre videre adopsjon?

Bli med oss 29. mai! For påmelding bruk linken under.

https://sbn.no/no/catalog/products/hr-in-times-of-transformation-panel-discussion


 

More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sap, sap knowledge