Hvordan formidle nedbemanning til de ansatte på en skånsom måte?


Posted by Joakim Löves on 17/02/2021 09:26

Sariba

Nedbemanning. Kjenn litt på ordet. Det er vel liten tvil om at det ikke er et positivt ladet ord. Likevel er det er ord mange av oss må forholde oss til. Så, hva gjør du? Når du står midt i en nedbemanning? Du ønsker å ta vare på folkene dine, og at prosessen oppleves som ryddig og transparent, og at de som er igjen etter at nedbemanningen er gjennomført, fortsatt har tilt til deg som leder.

Forventningsstyring

Nedbemanningsprosesser handler langt på vei om forventningsstyring. Realistiske forventninger er alfa omega, både med tanke på selve prosessen, hva den vil kreve av organisasjonen, samt hvilke resultater du kan forvente i etterkant. Du må sikre at utgangspunktet for nedbemanningen er klart og tydelig kommunisert til organisasjonen. På denne måten sås det ikke tvil om hvorfor prosessen må gjennomføres. Når du skaper klare og realistiske forventninger, legger du også grunnlaget for forutsigbarhet. Dette virker tryggende for dine ansatte i usikre tider. Det å skape et klart bilde av hvordan den fremtidige organisasjonsstrukturen skal se ut etter at overtalligheten er tatt ut, bør være et viktig fokus i prosessen.

Profesjonell og trygg nedbemanning

Undersøkelser viser at måten en nedbemanningsprosess blir håndtert på er helt essensielt for å bevare engasjement for de som blir igjen i bedriften. I tillegg styrker det bedriftens «employer branding». Norge er et lite land med sterke verdier, og det bærer preg av at mange kjenner mange. Dette kan bety at en som sies opp den ene dagen, kan være en viktig person for bedriften din i en annen sammenheng. Det er derfor essensielt å gjennomføre en nedbemanningsprosess på en profesjonell og trygg måte, slik at alle berørte parter føler seg ivaretatt og rettferdig behandlet.

Øv på samtalene

Når du har bestemt hvilke kriterier som skal gjelde for gjennomføring av nedbemanning, vil vi anbefale deg å utarbeide en tydelig kommunikasjonsplan. Hold bedriften oppdatert ved å fortløpende informere dine ansatte om hva som skjer, og hvordan prosessen ligger an. På denne måten vil du kunne minimere usikkerhet. Repeter og tydeliggjør budskapet ditt slik at det virkelig blir forstått av mottakeren og dermed lettere aksepteres.

Vær bevisst på hva og hvordan du formidler. Hvordan tror du budskapet mottas? Øv på samtalene før de gjennomføres, slik at dine forutsetninger for å formidle budskapet på en skånsom og tydelig måte er gode. På denne måten vil de berørte føle seg ivaretatt og møte budskapet med høyere grad av forståelse. Du bør også lage, og kommunisere en tydelig tidsplan, slik at alle dine ansatte er klar over når neste viktige beskjed formidles. Vi vil anbefale deg å legge vekt på tett involvering, drøftinger og godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Bruk gode verktøy for kompetansekartlegging og utvalgsvurdering for å sikre en god prosess.

Hjelp til å komme videre

Den beste hjelpen du som arbeidsgiver kan gi de overtallige er hjelp til å komme seg videre. Jo raskere de oppsagte kan signere en ny arbeidskontrakt, jo bedre vil de vært stilt. Dette gjeler både i forhold til økonomi, men også i deres videre karriereløp. Karriereveiledning er en positiv faktor når du gjennomfører en nedbemanning, som kan sørge for at prosessen oppleves bedre, først og fremst for de berørte av nedbemanningen, men også for de gjenværende arbeidstakere og bedriften i sin helhet. Det ligger en trygghet i at bedriften tilbyr bistand som takk for god innsats, spesielt for HR og avdelingsledere om ofte har en aktiv rolle i nedbemanningsprosessen. Da er det fint å vite at de berørte blir godt ivaretatt på sin vei mot nye arbeidsoppgaver, hos en ny arbeidsgiver. Dette er også med på å bedre bedriftens omdømme, og sørge for at viktig kompetanse forblir i din bedrift

Vi i Sariba samarbeider med flere ulike leverandører for å gi det det fulle spekteret av HR-tjenester. Vår partner Qualified Solutions har spesialisert seg blant annet på karriereveiledning og nedbemanningsprosesser. Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt.
 

Sariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba