Hvordan håndtere GDPR?


Posted by Joakim Löves on 12/06/2019 13:02

Lurer du på hvordan andre håndtere GDPR og SAP? Synes du det er vanskelig å vite hvor du skal begynne? Og hvordan skal du egentlig håndtere persondata, ikke bare i SAP HR, men i et HR systemlandskap?

Vi vet at ditt systemlandskap er større en SAP HR, og at du sannsynligvis har persondata lagret på flere ulike steder. Vi vet også at mange synes det er utfordrende å vite hvor og hvordan de skal begynne med tilrettelegging av sine GDPR-rutiner.

For å dekke dine behov knyttet til datakontroll, og for å bistå deg med å håndtere GDPR har vi inngått samarbeid med flere ulike partnere. Vi har sammen samlet et knippe verktøy og vi kan nå dekke de fleste GDPR-behov. Vi leverer løsninger for både store og mindre selskaper.

Med dette som bakteppe inviterer Sariba og EPI-USE Labs deg til et praktisk webinar. I løpet av 45 minutter vil vi vise deg hvordan du håndterer persondata både i et HR systemlandskap og i et SAP systemlandskap.

I dette lærerike webinaret vil vi vise deg hvordan vi har hjulpet andre SAP-brukere i Norden, blant annet JM AB, med å tilpasse sitt systemlandskap til GDPR-kravene. Delta på vårt webinar og lær både hvor du begynner, hvordan du kommer i mål, samtidig som vi deler nyttige erfaringer. Du vil også få presentert EPI-USE Labs SAP sertifiserte produktsuite for GDPR som er et av flere alternative verktøy for GDPR-kontroll.

Sett av 45 minuter og ta et steg i retning av GDPR-compliance.

Agenda:

  • Introduksjon
  • Hvordan hensynta GDPR-kravene i EPI-USE Labs produktsuite
  • JM ABs prosjekt: Håndtering av persondata for kunder, leverandører og tidligere ansatte
  • Spørsmål og svar

Om webinaret

Når: Torsdag 20. juni, 14.30-15.15
Gjennomføring: Webinar
Pris: Gratis
Kontaktperson: Marita Johansen

Meld meg på

Har du spørsmål i forkant av webinaret er du velkommen til å ta kontakt.

           


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba