IBMs ‘Bluefield’ vei til S/4 HANA


Posted by Martin Brownsword on 26/02/2020 16:38

IBM skal holde et webinar for SBN medlemmer og partnere den 20. mars om en raskere og mer fleksibel vei til S/4 HANA. Her er litt mer informasjon om IBMs metode og ikke glem å melde deg på til webinaret ved å bruke linken her.

IBM Rapid Move er en ny og spennende tilnærming til SAPS S/4HANA-migrasjon som enkelt kan forbedre transformasjonen av SAP-systemet ditt. Til tross for at mange allerede har investert mye i SAP-systemer, kan de være litt motvillige til å oppgradere til SAP S/4HANA. Bekymringen knytter seg gjerne til at det er kostbart og komplisert å starte på nytt med greenfield implementering. Andre lurer på om en brownfield systemkonversjon vil tillate dem å få mest mulig ut av S/4HANA. IBM Rapid Move kan derimot være løsningen: tilnærmingen sørger for at du enkelt kan ta vare på dine eksisterende SAP-investeringer samtidig som det blir enklere å utnytte S/4HANA til det fulle!

Fordelene med IBM Rapid Move knytter seg til transformering og standardisering av SAP Business Processes med innovasjoner fra SAP S/4HANA. I tillegg kan man samtidig opprettholde konsistens gjennom «lift and shift» - fullt eller delvis med SAP ECC prosesser. Videre kan man harmonisere master data, organisasjonsstruktur og customizing. Med IBM Rapid Move minimerer du også nedetiden til det gamle SAP-systemet mens S/4HANA blir implementert. Dette gjøres gjennom Rapid Empty Shell Creation, som tømmer SAP-systemet ditt for data og kopierer ECC-systemet. Deretter implementeres S/4HANA effektivt.  

Med IBM Rapid Move har man ikke bare mulighet til å konsolidere tilpasset kode og konfigurasjon fra flere systemer; man får og konsolidert flere ECC-systemer til et S/4HANA system. Dataen reduseres og renses gjennom selektiv datamigrering, og dette tillater både full og delvis historisk datalagring. 

SNP har utviklet programvaren Crystal Bridge. Programmet er et sentralt første steg for å undersøke om IBM Rapid Move er den riktige tilnærmingen til din SAP-migrasjon. Helt uten installasjon skanner og analyserer Crystal Bridge ditt nåværende SAP-system. I mange tilfeller viser det seg at store deler av ECC-systemet er ubrukt, og her gir Crystal Bridge deg raskt overblikk over hvor stor andel av dataen dette gjelder. Tidligere analyser har vist at dette kan gjelde opp mot 80-90 prosent av datavolumet!

Et av de mest vellykkede Rapid Move-prosjektene er samarbeidet med Vodaphone. Datafotavtrykket ble redusert med hele 90 prosent, og tilpassede SAP-koder ble likedan redusert med 60 prosent. Dette ga en mindre kompleks videreutvikling av SAP-systemet. Sammenlignet med tradisjonelle oppgraderingsmetodologier, viste migreringen seg å være 50 prosent raskere. Vodaphones eksisterende SAP-investeringer ble ivaretatt, samtidig som IBM Rapid Move akselererte overgangen til S/4HANA. Dette ga Vodaphone muligheten til å fokusere på innovasjon som virkelig betyr noe. 

Lær mer om Vodaphones suksesshistorie her
 


Contact Martin if you have questions or comments.

Martin BrownswordMartin Brownsword
Head of Innovation Team IT, HANA, Projects
SBN - SAP Brukerforening i Norge
mb@adfahrer.com
+47 917 11 593 

Link til webinaret:

More news in the same category

Tags: ibm, it, hana, projects, sap knowledge