IFRS17 og muligheten for en økonomisk transformasjon


Posted by Eva-Maria Fahrer on 18/09/2019 16:38

IFRS17 and the possibility of a financial transformation

Webinar 27.9.2019 - 0900 - 1000

IFRS 17 Forsikringskontrakter tar sikte på å fremme enhetlige prinsipper for regnskapsføring av forsikringskontrakter som samtidig er i tråd med øvrige regskapsstandarder og som skal bidra til forbedret transparens i forsikringsselskapenes inntjening. 

IFRS 9 gjelder håndtering av finansielle instrumenter  respektive regulatorisk kapital for bankene.

 

 

Webinaret går utover å snakke direkte og konkret om IFRS 17 og IFRS 9 for å sette scenen for hvordan disse direktivene kan danne utgangspunkt for digital transformasjon. Eller som foredragsholder sier:

"För att attrahera en större grupp av kunder så förslår jag att vi inte bara behandlar IFRS 17 utan även IFRS 9, samt Data Management generellt och kanske mera specifikt för banker och försäkringsbolag. 

De allra flesta bolag som har för avsikt att lösa myndighetskrav, vill gärna veta mera om ”financial transfomation” kanske det skulle vara intressant för en bredare grupp?"

Her er stikkordene for webinaret:

  1. Finance function of the future: IFRS17 as a stepping stone for a financial transformation.
  2. How to go from feasibility study to implementation of IFRS 17 in the best way
  3. Customer stories: how Swiss Re and Brighthouse managed to modernize its finance function and ensure regulatory requirements simultaneously

Anders Efraimsson Anders Efraimsson
 Strategic Senior Solution Advisor
 SAP Sweden

 

Registrera här 

Med vennlig hilsen
Didrik Arstad Didrik Arstad
 Sleiverudlia 4, 1354 Bærums Verk
 Mobil: +47 90562921
 Epost: didrik.arstad(@)adfahrer.com

https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

 

 

More news in the same category

Tags: finance, analytics, it, hana, projects