Invitasjon til dialog med løsningseier


Posted by Eva-Maria Fahrer on 23/06/2021 12:47

Invitasjon til dialog med løsningseier på SAP Global Tax Management

Vårt webinar 3. september med tittelen "How SAP Solutions for Global Tax Management can help to comply as Governments move to digital" gir deg muligheten til dialog med "Solution Owner for Global Tax Management at SAP" Erika Buson.

Benytt denne unike mulighetene til å høre hva og hvordan SAP tenker rundt temaet Tax Management og denne gangen med spesiell vekt på "direct tax" og transfer pricing. Tidligere i år har vi hatt mest fokus på "indirect tax" som mva etc..

Få høre hvordan SAP arbeider med å tilpasse sine løsninger til støtte for stadige mer inngripende krav fra myndigheter i alle land.

Erika Buson er italiensk med base i London og mange års erfaring som SAP konsulent med fokus på området samt bruker av løsningene i store selskaper. Hun har mye på hjertet, snakker som en foss og relativt ny som Solution Owner. Det gjør at det er forventninger om at dette er et område, hvor det antagelig vil skje en del fremover. Vi vil ha diskusjon og spørsmål og inviterer til et webinar med mye dialog.

Didrik ArstadDet er ikke hver dag at vi kan glede oss over å ha "solution owners" som talere, så grip sjansen.

God sommer!! ☀️

More news in the same category

Tags: finance, analytics