it.mds har oppnådd SAP®-sertifisert integrasjon med SAP S/4HANA® og SAP S/4HANA® Cloud


Posted by Joakim Löves on 10/03/2022 09:52

NTT DATA


NTT DATA Business Solutions kunngjorde i dag at produktet it.mds (master data simplified) 3.0.3 har oppnådd SAP®-sertifisert integrasjon med SAP S/4HANA® og SAP S/4HANA® Cloud, utvidet utgave. Integrasjonene hjelper virksomheter med å håndtere masterdatabehandling innenfor SAP S/4HANA og SAP S/4HANA Cloud . it.mds er en løsning dedikert til å berike og vedlikeholde masterdata. Mange bedrifter sliter med definisjonen av klare roller og ansvar samt komplekse prosesser for vedlikehold av masterdata i SAP. it.mds danner en solid styringsstruktur og bidrar til en høyere datakvalitet ved å automatisere underliggende prosesser, noe som fører til reduksjon i manuelle feil, inkonsekvenser og kostnader.

Les hele artikkelen på denne lenken


NTT DATA


More news in the same category

Tags: it, hana, projects, ntt data business solutions