Maske skal til S/4 HANA


Posted by Eva-Maria Fahrer on 05/02/2020 14:31


Bildet viser Ida Skråstad Prosjektleder for Maske, Lasse Hording fra Maske, Arild Bjørneng Prosjektleder fra EY Skye, Eva-Maria Fahrer og Martin Brownsword fra SBN.

 

MaskeGruppen AS er en leverandør av forbruksartikler til næringsliv og offentlig forvaltning og består av fire datterselskap inkludert Maske AS og Datarekvisita Norge AS som kjører SAP. Maske er en relativt ny medlem av SBN og har vært aktive deltakere på mange av SBNs eventer i 2019.

 

Maske har bestemt seg å begynne reisen til S/4 HANA i 2020.

I dag kjører de ECC 6 for Retail som ble implementert i 2014 sammen med Pearl. De har i dag ca 135 sluttbrukere og bruker Braathe Gruppen som hosting partner. I forkant av S/4 HANA prosjektet tok Maske beslutningen om å bytte til EY Skye som AMS partner og til å kjøre konverteringsprosjektet. Som en del av reisen til S/4 skal Maske også bytte hosting partner til Basis Consulting.

Sammen med EY Skye har Maske valgt å kjøre prosjektet i tre delprosjekter
•    System konvertering (1 til 1 så mye som mulig) med stabiliserings periode
•    ‘Quick wins’ som skal realiseres med utrulling av Fiori Apps for valgte prosessområder
•    Dokumentasjon av dagens Prosesser sett opp mot ny funksjonalitet / FIORI fra SAP Best Practice 1909.

SAP Solution Manager skal tas i bruk i prosjektet og skal brukes blant annet under konverteringen til å teste den konverterte løsningen, samt gi oversikt over hvilke FIORI apps som skal rulles ut på høsten.

Maske hører til den delen av norske SAP brukere/kunder som prioriterer digitalisering, og ønsker seg en ny digital plattform for nye muligheter til å effektivisere og utvikle sine prosesser og systemer i sitt eget tempo. Maske legger vekt på digital effektivisering og utvikling både for å skape et konkurransefortrinn, og for å oppnå sine miljømål. Planen er at systemkonverteringen og stabilisering til S/4 HANA skal gjennomføres frem til sommeren og utrulling av FIORI funksjonalitet skal ferdiggjøres i løpet av november i år.

Vi, her i SBN skal følge nøye med, og ønsker Maske og EY Skye lykke til! Vi håper at vi kan høre mer om prosjektet under vår prosjektdag den 22. april i Oslo.

 

Martin BrownswordArtikel/ Martin Brownsword,
Head of IT, Projects and S/4HANA teams.
Contact information mb@sbn.no and +47 917 11 593

 

 

 

More news in the same category

Tags: cx, retail, it, hana, projects, supply chain